Trwają prace legislacyjne związane z nowelizacją Prawa budowlanego. Projekt stanowi kolejny etap upraszczania, przyspieszania i cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Podstawowym założeniem nowej ustawy jest dalsze zmniejszanie obciążeń dla inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Celem zmian jest także pełna cyfryzacja działalności organów administracji publicznej w obszarze budownictwa i usprawnienie ich działania.

Główne cele planowanych zmian prawnych w 2023 r.

 • Wprowadzenie jednolitego dla całego kraju Systemu Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB).
 • Wprowadzenie 100% elektronicznego obiegu dokumentacji w obszarze budownictwa w administracji publicznej.
 • Zmniejszenie obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz Inwestorów dokumentacją papierową.
 • Uruchomienie cyfrowej, w pełni darmowej Bazy Projektów Budowlanych.

Projektowane zmiany ustawy są ściśle powiązane z kolejnymi działaniami w procesie cyfryzacji budownictwa. Pierwsze kroki w cyfryzacji procedur budowlanych zostały podjęte w 2020 r. Uruchomiono serwis e-Budownictwo, a rok później przepisy umożliwiające składanie wniosków i zgłoszeń do urzędów przez internet. W 2022 r. rozszerzono zakres cyfrowej obsługi procesu budowlanego. W efekcie powstały zupełnie nowe systemy informatyczne, a wraz znimi przepisy dotyczące m. in. dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej, a także elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane.

Planowane przepisy mają określać standard obsługi po stronie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w systemie SOPAB, który będzie w pełni cyfrowy. Na wyższy poziom technologiczny wejdzie metoda doręczania urzędom projektów budowlanych. Inwestorzy będą umieszczać je w wirtualnym dysku, z którego będą korzystać także urzędnicy.

Mimo, że Prawo budowlane na przestrzeni ostatnich lat było wielokrotnie nowelizowane, a proces inwestycyjny upraszczany i cyfryzowany, wciąż istnieją regulacje skomplikowane dla inwestorow, organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. W projekcie ustawy uwzględniono wiele zmian, które mają ułatwić życie uczestnikom procesu budowlanego.

Jakich zmian możemy się spodziewać w Prawie budowlanym?

Na szczególną uwagę zasługuje umożliwienie budowy domów  jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m2 na podstawie tej samej, uproszczonej procedury oraz możliwość legalnego zamieszkania w domu tuż po zakończeniu robót budowlanych. Inwestorzy rozpoczną korzystanie z nieruchomości na podstawie oświadczenia kierownika budowy - nie będą musieli czekać na decyzję organu nadzoru budowlanego. 

A oto lista najważniejszych zmian:

 • likwidacja dualizmu prawnego różnicującego budowę domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70 m2,
 • zmniejszenie obciążenia inwestorów w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, dokonywania zgłoszenia oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania,
 • zwiększenie odpowiedzialności zawodowej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
 • przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
 • wprowadzenie jednolitych zasad przeprowadzania przez starostę narad koordynacyjnych,
 • wprowadzenie w przepisach zmian z zakresu geodezji i kartografii,
 • zmniejszenie udziału stron w postępowaniach prowadzonych na podstawie obecnie obowiązującej ustawy.

Projekt ustawy znajduje się jeszcze w fazie opiniowania. Zmiany można śledzić na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364751/katalog/12916007#12916007

Źródło: GUNB