Dziennik Ustaw

1. Dz.U. poz. 8,
z dnia 4.01.2021
USTAWA z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej
2. Dz.U. poz. 11,
z dnia 4.01.2021

USTAWA z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
(m.in. wprowadza zmiany:

  • w art. 1. do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
  • w art. 6. do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  • w art. 9. do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  • w art.13. do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • w art.14. do ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń
  • w art. 15. do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
  • w art. 19. do ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
  • w art. 20. do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości)