Jak to jest zagranicą?

Niemiecki ma wyznaczone poszczególne strefy i rygorystyczny sposób przestrzegania ich granic, a na budowie cały czas jest osoba pilnująca porządku, która w razie potrzeby interweniuje. Czasem sięga po bloczek mandatowy i w ten sposób dyscyplinuje tych „co chcą na skróty”. Związane jest to z odpowiedzialnością finansową generalnego wykonawcy za ewentualne wypadki na budowie. Jednym z kluczowych elementów organizacji placu budowy są drogi technologiczne i widoczność pracowników. Są tacy, którzy utyskują, że teoria sobie, a praktyka sobie. Nic bardziej mylnego. Poprzez odpowiednie szkolenia pracownicy zyskują wiedzę o bezpiecznych zachowaniach na budowie. Do tego dochodzą właściwe zabezpieczenia stref niebezpiecznych, barierki, szachty technologiczne, strefy pracy dźwigów, ewentualnych upadków przedmiotów z wysokości, pracy pomp do betonów i zapraw – w wyniku czego na placu budowy powstaje labirynt dróg, którymi można bezpiecznie przejść.  
Dlaczego ważne są kolory kasków używanych przez pracowników i kamizelki odblaskowe? Pracownik odpowiedzialny za bhp (przynajmniej w wydaniu niemieckim), obserwując plac budowy po kolorze kasku może sprawdzić, czy w danej strefie znalazł się pracownik lub gość, który nie miał prawa w niej przebywać i czy należy podjąć interwencję. Duże polskie firmy, które prowadziły roboty budowlane na kontraktach zagranicznych są zaznajomione z tym tematem i podobne rozwiązania wprowadzają na swoich budowach. Oczywiście, również w Niemczech zdarzają się wypadki – lecz przysłowiowy porządek widać na każdym kroku.

We Francji jest podobnie jak w Niemczech z tym, że trochę mniej rygorystycznie i każdy kierownik robót odpowiedzialny jest za swoją strefę robót i panujący tam porządek oraz dostawy materiałowe we własnym zakresie.

Amerykański plac budowy opiera się na prawie anglosaskim, gdzie to pracownik odpowiedzialny jest za swoje stanowisko pracy i organizację robót w taki sposób, aby nie wyrządził krzywdy lub nie spowodował strat u innych uczestników. Pracownicy sprzęt ochrony osobistej oraz ubrania robocze i obuwie …kupują we własnym zakresie. Są firmy wykonawcze zaopatrujące w taki sprzęt, ale nie jest to powszechne.
O dostawach materiałów i drogach technologicznych na każdym etapie odpowiada nadzór budowy i projektanci, którzy cały czas przebywają na budowie. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę biuro projektów organizuje się na budowie i każdego dnia powstają kolejne rysunki konstrukcyjne w wersji roboczej. Właśnie projektanci mają za zadanie sprawdzać zgodność dostarczonych materiałów z założonymi w projekcie. Kierownik budowy jest osobą zarządzającą tylko ekipami branżowymi i transportem. Każda brygada odpowiada za swój odcinek robót i zgodność z projektem. Kiedy podczas eksploatacji pojawi się jakiś problem konstrukcyjny lub estetyczny, to wówczas sięga się do zapisów, która ekipa wykonywała dany element i kto odpowiada za problem. Wówczas do akcji wkraczają prawnicy i rozpoczyna się proces odszkodowawczy. Autor artykułu będąc na praktyce w USA miał okazję analizować umowę na projekt budowlany szkoły. Każda zmiana na etapie negocjacji (każda poprawka) jest parafowana przez strony (np. grubość paska pomiędzy lamperią a pozostałą częścią ściany, kolor lamperii, itp.) i przechowywana przez 25 lat po oddaniu obiektu do użytku, aby było wiadomo, kto wniósł poprawkę lub zmianę. Przykładowo, analizując projekt budowlany zauważono, że dylatacja pomiędzy słupem narożnym, a konstrukcją pod elewację wynosi 2 cale, a zazwyczaj wynosi ona 1 cal. Na pytanie dlaczego, uzyskano odpowiedź, że projektanci przewidzieli w tym stanie USA możliwość wystąpienia ponadnormatywnych wiatrów za 20 lat i zastosowali większą dylatację…