Na każdej budowie w większym bądź mniejszym zakresie spotkamy się z realizacją robót monolitycznych, dlatego warto zapoznać się ze sposobem ich wykonania i obecnymi możliwościami technologicznymi.

W planowaniu realizacji robót monolitycznych konieczny jest reżim technologiczny oraz dobra organizacja prac, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości betonu. Stąd tego typu prace warto planować z wyprzedzeniem, analizując np. ze względów technologiczno-organizacyjnych różne warianty i wybierając finalnie najkorzystniejszy z nich.

Z uwagi na ilość wbudowywanej mieszanki betonowej warto rozważyć metodę jej dostarczania i podawania. Na budowach wykorzystuje się do tego celu różnego rodzaju sprzęt, począwszy od wiader i taczek, przez kosz do betonowania, wyposażone w rynny betonowozy, a kończąc na specjalistycznych pompach do betonowania.

Przygotowanie mieszanki betonowej

Istnieje wiele norm i wytycznych dotyczących procesu wytwarzania mieszanki betonowej. Wśród nich można wymienić normy dotyczące składu betonu i jego właściwości, a także poszczególnych składników mieszanki np. rodzajów cementów, kruszywa [1], [2]. Mamy również normy związane z projektowaniem konstrukcji żelbetowych (Eurokod 2) i planowaniem technologii [3]. Dla wykonawcy najważniejsze jest właściwe zaplanowanie wykonania robót żelbetowych, dlatego też norma [3] będzie pojawiała się najczęściej w opracowaniach z zakresu organizacji produkcji budowlanej.

Proces przygotowania mieszanki betonowej można podzielić na trzy podstawowe etapy (rys. 1):

  • przygotowanie składników,
  • dozowanie i mieszanie składników,
  • transport gotowej mieszanki betonowej.