Wybierając hasło "Szczegółowe" na zakładce "Nakłady" uzyskujemy efekt w postaci wykazu wszystkich pozycji, które zawierają konkretny element RMS. Wykaz ten jest uporządkowany w taki sposób, że pokazana jest nazwa elementu i zbiór wszystkich pozycji, w których on występuje. Po lewej stronie od tego hasła można dokonać wyboru, czy analizujemy elementy wszystkich typów, czy tylko R, M lub S. Załóżmy, że wybieramy do zmiany ceny element typu M. Można to zrobić przeszukując widoczną na ekranie listę wszystkich materiałów, ale wygodniej będzie skorzystać z okna "Znajdź w widoku", które znajduje się u góry ekranu, po jego prawej stronie. Wystarczy wpisać w to okienko nazwę szukanego elementu. Zazwyczaj zresztą wystarczy wpisanie początku tej nazwy, aby program sam odszukał żądany element.

Następnym krokiem powinien być dwuklik w wybrany element na widocznej liście, gdyż może ich być kilka. Zostanie wyświetlone okno "Właściwości materiałów", w którym widoczne będą dane wybranego materiału. Gdy teraz zmienimy jego cenę i u góry okienka zaznaczymy hasło "Idź do..." program zada nam pytanie: "Nakład używany w innych pozycjach. Zmienić dane także dla innych pozycji?". Możemy udzielić odpowiedzi zgodnej z naszymi życzeniami. Gdy udzielimy odpowiedzi odmownej, ilość elementów w opracowywanym kosztorysie ulegnie zwiększeniu, bo z jednego elementu zostaną utworzone dwa o różnych cenach.

Opisana wyżej funkcja pozwala dokładnie przeanalizować wpływ wszystkich RMS-ów na wartość kosztorysu.