W ostatnich latach zaktualizowano wiele norm dotyczących akustyki, powstało również kilka nowych, które dotyczą podwyższonego standardu akustycznego w obiektach. Z uwagi na dążenie do zapewnienia bardziej komfortowych warunków użytkowania budynków można zaobserwować coraz częstsze wdrażanie tych właśnie norm. Między innymi opracowano nową część 5 normy z serii PN-B-02151 Akustyka budowlana [1], w której określono wymagania dotyczące ochrony przed hałasem w budynkach mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym i zasady klasyfikacji akustycznej tych budynków lub ich wydzielonych zwartych części.

Wytyczne te powstały w odpowiedzi na badania przeprowadzone wśród mieszkańców budynków, które wykazały, że zapewnienie komfortu akustycznego wiąże się nie tylko ze spełnieniem wymagań normowych, ale również z subiektywną oceną warunków akustycznych przez użytkowników. Hałas oceniany jakościowo pozwala zapewnić mieszkańcom poczucie intymności, spokoju i bezpieczeństwa. Konsekwencją operowania tym pojęciem jest konieczność określenia wystarczającej izolacyjności akustycznej przegród w budynku dla zapewnienia tych warunków [2]. Stąd wartości graniczne dla przedstawionych w normie klas akustycznych zostały przyjęte właśnie w oparciu o badania jakościowe zadowolenia użytkowników.

Dotychczasowe wymagania akustyczne

W Unii Europejskiej nie ma ujednoliconej formy wymagań w stosunku do izolacyjności akustycznej przegród w budynku. Podana jest cała gama możliwości (zestaw różnych wskaźników), spośród których w poszczególnych państwach wybierane są konkretne rozwiązania [2].

Dotychczasowe wymagania stawiane przez obligatoryjne normy w Polsce [5, 6] nie zapewniają zadowalającego rozwiązania. Badania pokazują, że zaledwie 30-40% osób jest w pełni zadowolonych z obecnego komfortu akustycznego w ich miejscach zamieszkania. Obecnie podstawą projektowania jest trzecia część normy PN-B-02151-3 [6], która jest obligatoryjna, ale coraz częściej pojawia się potrzeba zapewnienia ochrony przed hałasem lepszej niż standardowa, właśnie w oparciu o normę PN-B-02151-5 [1].