Idea wykonywania posadzek przemysłowych wynikła z potrzeby znalezienia materiałów potrafiących przetrwać nawet ekstremalne warunki, takie jak: niska temperatura, intensywny ruch pieszych, ruch maszyn i urządzeń, różnego rodzaje zabrudzenia, uderzenia, tarcie czy rozmaite środki chemiczne. Posadzki przemysłowe często projektuje się na jeden lub kilka z wymienionych powyżej czynników, co pozwala przez wiele lat praktycznie bez konieczności napraw i wymiany cieszyć się wytrzymałą posadzką. Niestety z uwagi na wysokie wymagania rozwiązania te nie należą do najtańszych, o czym inwestor przekonuje się często dopiero na etapie planowania wydatków na roboty wykończeniowe.

Posadzka – co to właściwie jest

Posadzki są nieodzowną częścią każdej inwestycji budowlanej. Muszą być funkcjonalnie i ekonomicznie dostosowane do warunków eksploatacji budownictwa mieszkaniowego, ogólnego oraz zakładów przemysłowych. Przewidywane obciążenia, trwałość i indywidualne względy estetyczne wyznaczają drogę poszukiwania właściwego rozwiązania.
Definicję posadzki określa norma PN-EN 13318 [2], w której posadzką nazywana jest wierzchnia, użytkowa warstwa podłogi. Należy przez to rozumieć powierzchnię układu konstrukcji, na której się odbywa ruch pieszy, ruch pojazdów, stoją urządzenia i składowane są materiały.
Warstwa konstrukcyjna posadzki i układ podbudowy odpowiadają za możliwość przeniesienia obciążeń użytkowych oraz właściwą izolację termiczną, akustyczną lub przeciwwodną. Natomiast zadaniem wierzchniej warstwy jest zapewnienie odpowiednich parametrów użytkowych oraz trwałości [5]. Na etapie projektowania należy pamiętać, że to przede wszystkim posadzka gwarantuje trwałość całego układu, zabezpiecza niższe warstwy układu przed agresywnymi czynnikami środowiska i daje bezpieczeństwo użytkowania [3].

UWAGA! W języku potocznym termin „podłoga przemysłowa” oraz „posadzka przemysłowa” stosowane są zamiennie w odniesieniu do całości wykonywanych robót.

Coraz częściej możemy spotkać nowe, wymyślne wersje posadzek dekoracyjnych powstałych przy zastosowaniu technologii przemysłowej. Niestety wersje dekoracyjne stanowią wyzwanie podczas ich utrzymania, co powoduje że użytkownik staje się swego rodzaju zakładnikiem własnej posadzki. Chcąc ją zachować w stanie nienaruszonym inwestor dwoi się i troi, aby była ona ciągle czysta i nie ulegała żadnym zabrudzeniom. Stąd też, jeśli decydujemy się na ten rodzaj wykończenia podłogi, to zdecydowanie lepiej podejść do tego praktycznie. Jeśli już wybieramy posadzkę przemysłową, to akceptujmy też jej „przemysłowy charakter”. Dzięki temu nawierzchnia ta, może nie idealna, ale bardzo praktyczna będzie nam świetnie służyć przez długie lata.
Reasumując posadzka przemysłowa jest wykończeniem podłogi o tzw. jakości przemysłowej, czyli jest trwała (co najmniej 25 lat) i odporna na trudne warunki panujące w budynku, w którym została ułożona. Zastosowana w budownictwie przemysłowym ma właściwości dostosowane do przeznaczenia obiektu.