Kolejna informacja o ruchu cen w budownictwie dotyczy okresu od IV kwartału 2009 r. do IV kwartału 2010 r. Prezentowane dane, wynikające z analizy i porównań dokonanych na przykładzie wybranych dziesięciu obiektów modelowych, przedstawiam w ujęciu procentowym. W pierwszej kolumnie zamieszczam ceny jednostki umownej obiektu i wyróżnionych w nim zakresów robót odnotowane w IV kwartale 2009 r., co umożliwi Czytelnikom określenie wzrostu cen w dowolnych przedziałach czasowych ostatnich 12 miesięcy.

Jak zwykle, wskaźniki procentowe odnoszą się każdorazowo do poprzedniego kwartału, w którym cenę traktuję jako 100%. Aby więc wyznaczyć wskaźnik wzrostu cen dla okresów dłuższych niż jeden kwartał, wystarczy przemnożyć przez siebie wskaźniki kwartalne w odpowiednim przedziale czasowym, pamiętając że są to wskaźniki procentowe.

Przykładowo – dla budynków mieszkalnych wzniesionych w technologii tradycyjnej, od IV kwartału 2009 r. począwszy, wskaźnik wzrostu cen dla całego obiektu w ciągu roku stanowić będzie iloczyn:

 

0,9814 x 1,0070 x 09979 x 0,9983 = 0,9845 tzn. 98,45%

 

Oznacza to, że w IV kwartale 2010 r. średnia cena budynku wielorodzinnego stanowi jedynie 98,45 % ceny budynku notowanej w IV kwartale 2009 r.

Natomiast cenę 1 m2 p.u. tego budynku w IV kwartale 2010 r. oblicza się jako iloczyn:

 

3.016,22 x 0,9855 = 2.969,47 zł/m2 p.u.

 

 

Budynki mieszkalne wielorodzinne w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej,
podpiwniczone, wykończenie standardowe

 

 

 

Budynki mieszkalne jednorodzinne w technologii tradycyjnej
- wolnostojące, podpiwniczone, wykończenie standardowe, indywidualna kotłownia

 

 

 

Budynki handlowo-usługowe w technologii tradycyjnej
- wolnostojące, bez podpiwniczenia, wykończenie standardowe

 

 

 

Budynki warsztatowe w technologii tradycyjnej
- wolnostojące, bez podpiwniczenia, wykończenie standardowe

 

 

 

Budynki garażowe w technologii tradycyjnej
- wolnostojące, bez podpiwniczenia, wykończenie standardowe

 

 

 

Budynki przychodni w technologii tradycyjnej
- wolnostojące, podpiwniczone, wykończenie standardowe

 

 

 

Przyłącze wodociągowe budynku wielorodzinnego

 

Długość przyłącza 10,0 m, głębokość wykopu 1,6 m, rurociąg z rur PE o średnicy 63,0 mm.

 

 

 

Przyłącze kanalizacyjne budynku wielorodzinnego

 

Długość przyłącza 25,0 m, głębokość wykopu 2,0 m, rurociąg z rur PCW o średnicy 250 mm.

 

 

 

Zewnętrzna sieć gazowa z przyłączami

 

Technologia budowy tradycyjna, długość sieci zewnętrznej 264,0 m, długość przyłączy 34,5 m, rurociąg z rur stalowych typu S o średnicy 150 mm.

 

 

 

Oświetlenie terenu - linia kablowa

 

Technologia budowy tradycyjna, długość linii 940 m, ilość słupów 26 sztuk, kabel YAKY 4x16 mm2.

 

 

 

 

Tablice opracowano na podstawie danych z kwartalników pt. „Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane", wydawanych przez „Orgbud-Serwis", ul. Stablewskiego 43, 60-916 Poznań, tel./fax (061) 866-57-39, 866-18-12.