W lipcu rozpoczął się kolejny etap procesu cyfryzacji procesu budowlanego. Zapoczątkowały ją zmiany w Prawie budowlanym, które weszły w życie 19 stycznia 2021 r. (zawiera je ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa).
Inwestorzy mogą wybierać, w jakiej formie chcą składać dokumenty: w papierowej, czy też elektronicznej. Ci, którzy wolą to drugie rozwiązanie mogą na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl założyć konto inwestora, na którym zgromadzą wszystkie tworzone dokumenty. W tym celu udostępniony jest generator, za pomocą którego można wypełnić wniosek, zgłoszenie, zawiadomienie i załączyć do niego skan lub zdjęcie wymaganych dokumentów.
Kompletny wniosek, zgłoszenie lub zawiadomienie inwestor wysyła przez Internet. Co ważne, wzory formularzy określają rozporządzenia ministra rozwoju, technologii i pracy.

Wnioski, które można składać online