Czytelnicy niniejszego wydania "Buduj z Głową" otrzymują program Wykopy pomyślany jako pomoc przy sporządzaniu przedmiaru robót.

 

Program służy do obliczania kubatury wykopów, ilości ziemi przeznaczonej do wywiezienia, ilości zdjętego humusu, ilości piasku na zasypkę czy podsypkę itp.

 

Dzięki temu, że we wszystkich polach, gdzie wymagane jest podanie wartości liczbowej można wprowadzać również wyrażenia arytmetyczne, użytkownik programu nie musi dokonywać żadnych obliczeń "na boku".

 

Program pozwala na wykonywanie obliczeń dla wykopów liniowych i jamistych, zarówno zwykłych, jak też odkrywek rurociągów, komór ciepłowniczych itp.

 

Uwaga: program wymaga wypełnienia pól

  • Głębokość,
  • Szerokość dna,
  • Długość wykopu.

 

Dla wykopu liniowego:

Warianty wykopu liniowego:

  • zwykły – rów lub wykop pod fundamenty bez piwnic;
  • z obiektem – czyli z umieszczonym w wykopie rurociągiem lub kanałem; po naciśnięciu klawisza „Dane obiektu” należy podać parametry znajdującego się w wykopie obiektu oraz grubości podsypki piaskowej i podkładu betonowego; można również podać, jaka część wykopu ma być zasypana ręcznie: do połowy wysokości, całą wysokość obiektu lub jak wysoko ponad obiekt;
  • wokół obiektu – np. odkrywanie fundamentów; taki wykop jest opisany wymiarami obiektu, a nie długością osiową.

 

 

Po podaniu parametrów program wylicza parametry dowolnie rozgałęzionego wykopu o jednakowym przekroju i identycznych kątach rozgałęzienia. Jeśli w wykopie znajdują się odgałęzienia o innych parametrach, to należy obliczyć je oddzielnie, zaznaczając pole wyboru o nazwie „Odgałęzienie”. Należy wówczas wypełnić pola opisujące wykop główny, by poprawnie obliczyć odpowiednie objętości na złączeniu wykopów.

 

 

Parametry skarpy można wprowadzać na różne sposoby: przez podanie nachylenia w postaci ułamka lub liczby, przez podanie o ile szerszy jest wykop na górze w stosunku do dna (jednostronnie), lub przez podanie kąta nachylenia skarpy.

 

Dla wariantu wykopu liniowego z obiektem - czyli z umieszczonym w wykopie rurociągiem lub kanałem; po naciśnięciu klawisza "Dane obiektu" należy podać parametry znajdującego się w wykopie obiektu oraz grubości podsypki piaskowej i podkładu betonowego; można również podać, jaka część wykopu ma być zasypana ręcznie: do połowy wysokości, całą wysokość obiektu lub jak wysoko ponad obiekt.

 

 

Dla wykopu jamistego:

Najczęściej znane są wymiary obiektu, który mamy umieścić w wykopie. Jako powierzchnię wykopu i jego obwód należy wprowadzić wówczas wymiary obiektu. Program przyjmuje, że podana powierzchnia wykopu jest właśnie powierzchnią wbudowywanego w wykop obiektu (budynku lub budowli) i ta część wykopanej ziemi jest zaliczana do wywiezienia.

 

Jeśli wykop jest większy ze względów technologicznych, np. ze względu na konieczność umocnienia ścian wykopu, zapewnienia dostępu do deskowania przy betonowaniu fundamentów itp. - to dodatkowe poszerzenie wykopu należy wpisać w pole „Poszerzenie dna wykopu”. Program automatycznie uwzględni poszerzenie wykopu we wszystkich kierunkach.

 

Pozostałe parametry wykopu – ilości humusu, ziemi wydobywanej ręcznie itd. zależą od grubości podanych warstw.