Projekt typowy budynku[1] jednorodzinnego to najczęściej wybierany typ dokumentacji. Inwestor sięga po gotowy projekt głównie ze względów ekonomicznych.
Wśród Inwestorów najliczniejszą grupę stanowią rodziny z dziećmi, są jednak również rodziny wielopokoleniowe, rodziny bezdzietne, osoby samotne.

Wybór projektu domu zazwyczaj jest poprzedzony zakupem działki, która powinna spełniać wymagania lokalizacyjne Inwestora. Należy zwrócić również uwagę na sąsiedztwo, w szczególności na działalność, mogącą zakłócić preferowany sposób użytkowania domu (sklepy, usługi, zakłady produkcyjne lub przemysłowe itp.).

Funkcja mieszkalna często nie jest jedyną. Dom bywa również miejscem wykonywania pracy zawodowej, co doskonale odzwierciedlają miejscowe plany zagospodarowania, pozwalające na przeznaczenie części powierzchni na usługi.

Wybór domu rozpoczyna się od przejrzenia szerokiej oferty dostępnej na rynku. Natychmiast uzyskuje się dostęp do wizualizacji, ukazującej dom w przestrzeni (wśród zieleni i innych detali, elewacji, rzutów z rozkładem pomieszczeń i możliwą aranżacją).
Dobra forma graficzna opracowań utrudnia często racjonalne spojrzenie na merytoryczną zawartość opracowania i korelację z potrzebami Inwestora.
Wybór projektu należałoby rozpocząć od analizy potrzeb, upodobań (w tym estetycznych) oraz możliwości finansowych.
Do systematyzacji i korekty przemyśleń warto zaprosić architekta.

Na decyzję powinny mieć wpływ następujące czynniki: