Wstęp

Koniec roku 2019 skłania do podsumowań, weryfikacji prognoz ekonomicznych na rok 2019 oraz tworzenia nowych na 2020 r.

Nieprawdziwe okazały się zapowiedzi zatrzymania wzrostu cen mieszkań w Polsce w 2019 r. Wręcz przeciwnie, ceny metra kwadratowego wzrosły średnio o ok. 11% rok do roku. Największe wzrosty zanotowano w Krakowie oraz Gdańsku, odpowiednio ok. 25% i 22%, podczas gdy w Warszawie było to "jedyne 14%". W całym 2019 r. do użytku oddano ok. 64 tys. mieszkań.

Takie suche dane mogą sugerować, iż popyt na mieszkania w 2019 r. był wciąż bardzo duży i, już powszechnie zapowiadane, spowolnienie gospodarcze w 2020 r. co najwyżej go lekko osłabi. Warto jednak wziąć pod uwagę, że w ogólnej ilości kupionych mieszkań