W trakcie prowadzenia prac budowlanych w obiekcie zabytkowym inwestor często będzie zmuszony do szukania kompromisu pomiędzy koniecznością spełnienia przepisów a wymogami techniczno-ekonomicznymi prowadzonej inwestycji. Podpowiadamy, czego powinien dopilnować właściciel i na co ma uważać wykonawca przystępujący do remontu zabytku.

Obowiązki właścicieli zabytków

Właściciel obiektu wpisanego do rejestru zabytków jest zobowiązany do sprawowania opieki nad zabytkiem poprzez zapewnienie warunków:

  1. naukowego badania i dokumentowania zabytku;
  2. prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
  3. zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;
  4. korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;
  5. popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury[1] (Art. 5).

Warto wiedzieć

Jak są klasyfikowane i czym różnią się prace budowlane prowadzone w obiektach zabytkowych. Rodzaje prac prowadzonych w obiektach zabytkowych - opracowane na podstawie [1]