Ślad węglowy przedsiębiorstwa jest niezbędnym elementem rocznego raportu niefinansowego CSRD (ESG). W przypadku firm wykonawczych istotne znaczenie mają emisje związane np. z realizowanymi obiektami. Jednak ślad węglowy dla budynków jest liczony w zupełnie inny sposób i w celach raportowania jest wykorzystywana tylko jego część.
Metody inwentaryzacji emisji w obu wymienionych przypadkach porównano ze sobą w tab. 1. Należy mieć na uwadze, że nie są to jedyne sposoby szacowania emisji z danych obszarów działalności, jednak ze względu na kierunek kształtowania się rynku – najczęściej wymagane oraz spójne z powstającą legislacją.