Jeden z użytkowników zwrócił się do nas z prośbą o wyjaśnienie, czy zasadnie odrzucono mu ofertę w przetargu, kwestionując zastosowanie współczynnika.
Do kosztorysu należało wprowadzić pozycję na wykonanie konstrukcji ryglowych – słupów o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8. Prawidłowo została wybrana pozycja KNR nr 2-02 0231-01. W momencie wprowadzania pozycji do kosztorysu pojawiło się okno modyfikacji:
 

 

Rys. 1. Okno modyfikacji pozycji 0231-01 w KNR nr 2-02

 

Nasz kosztorysant zaznaczył modyfikację związaną z gabarytami wylewanych elementów, ponieważ objętość każdego z nich była mniejsza od 1 m3. Jednego jednak nie wziął pod uwagę. Modyfikacja ta dotyczy jedynie sytuacji, gdy słupy są wykonywane w budynkach z prefabrykatów. Jest to napisane wyraźnie w Założeniach szczegółowych do rozdziału 03 „Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych”. Punkt 5.7. stanowi tam, że:

5.7. Roboty murowe, betonowe i żelbetowe monolityczne występujące w budynkach i budowlach montowanych z elementów prefabrykowanych należy normować wg odpowiednich tablic rozdziału 01 i 02 stosując współczynniki podane w tablicy 9907, lp. 03-05.

 

Informacja ta widnieje również obok pola wyboru (w oknie Modyfikacja pozycji) – „robota w bud.z elem.pref. - elementy do 1 m3”. Ponieważ zastosowanie tej modyfikacji powoduje pięćdziesięcioprocentowe zwiększenie nakładów robocizny, zamawiający uznał, że pozycja została wyliczona nieprawidłowo i dokonał skreślenia.

 

 

Rys. 2. Zmodyfikowana pozycja 0231-01 w KNR nr 2-02

 

Jak wyraźnie widać w zmodyfikowanym opisie utworzonej pozycji, robota została wykonana w budynku z elementów prefabrykowanych (opis na Rys. 2. „... Jako robota w bud. z elem. prefabrykowanych”).
Nie może więc być w tym przypadku mowy o tym, że błąd powstał z winy programu lub wprowadzonych do niego danych. Jest to ewidentny efekt nieuwagi kosztorysanta.

Niestety jeszcze raz potwierdza się zasada, że chcąc dobrze wykonać kosztorys, należy zwracać baczną uwagę nie tylko na normatywy, ale także na część opisową. Po raz kolejny przekonujemy się, że w każdej pracy potrzebne są odpowiednie kwalifikacje.