W niektórych branżach budowa obiektów zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa jest już standardem. Świadczy o tym rosnący z roku na rok udział powierzchni biurowych, magazynowych i handlowych, certyfikowanych pod kątem środowiskowym. Dotychczas ten trend omijał budownictwo mieszkaniowe. Z raportów Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego wynika, że tylko nieliczne inwestycje mieszkaniowe starały się o potwierdzenie, że są przyjazne dla środowiska. 

Sytuacja zaczyna się zmieniać za sprawą nowych przepisów i konieczności raportowania działań ESG, który zacznie obowiązywać największe firmy już od 2024 roku (raporty za 2024 r. publikowane będą w 2025 r.). Do tego dochodzi presja instytucji finansowych, które uznały zrównoważony rozwój za jedno z podstawowych kryteriów oceny przedsiębiorstw.  

„Branża deweloperska coraz śmielej wkracza na drogę zrównoważonych inwestycji. Podyktowane jest to m.in. przyszłą koniecznością wykazywania swoich zielonych aktywności w raportach niefinansowych. Coraz więcej podmiotów finansujących czy banków przedstawia również korzystniejsze produkty dla firm deweloperskich, które oferują swoim klientom zielone rozwiązania” - wskazuje Mateusz Stachewicz, ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich. 

Można więc mieć nadzieję, że także w budownictwie mieszkaniowym dbałość o ekologię niedługo stanie się normą. Najbardziej świadomi deweloperzy już wprowadzają w swoich inwestycjach zielone rozwiązania, mające na celu realizację celów ESG, z pożytkiem dla mieszkańców i środowiska. 

Wykorzystanie wody opadowej 

Firma Skanska – jeden z liderów zielonego budownictwa, zwraca uwagę na konieczność racjonalnego wykorzystywania wody. W swoich realizacjach stosuje systemy retencyjne i rozsączające, które umożliwiają zatrzymanie deszczówki. Zgromadzona woda jest wykorzystywana do podlewania osiedlowej zieleni czy w myjkach dla rowerów, udostępnianych mieszkańcom. Może też posłużyć do uatrakcyjnienia terenów rekreacyjnych – jak z jezioro będące zbiornikiem retencyjnym w parku Enklawa przy osiedlu Jaśminowy Mokotów tego dewelopera. 

Innym rozwiązaniem są ogrody deszczowe, które zatrzymują deszczówkę i nawadniają nasadzenia roślin w najbliższym otoczeniu, a także wpływają pozytywnie na mikroklimat. Angel Poland Group wprowadza zieleń na dachy swoich budynków. Intensywne, zielone nasadzenia ograniczają ich nagrzewanie oraz zwiększają bioróżnorodność.  

Zadbana zieleń 

Nawet, jeśli tuż obok osiedla urok roztacza się zielone sąsiedztwo, wielu deweloperów dba, aby inwestycja miała własną bogatą przestrzeń z roślinnością, także tą zastaną. Na terenie osiedla Modena w Poznaniu starodrzew jest zasadniczą częścią jego koncepcji, której osią stały się ponad 100-letnie platany. Aby zapewnić wiekowym drzewom odpowiednią pielęgnację, deweloper – firma Cordia, zatrudniła dendrologa. W inwestycji Solaris Park firmy Semaco Invest Group, położonej w sąsiedztwie krakowskiego Parku Lotników przewidziano kwietne łąki, dachy stanowiące tereny biologicznie czynne oraz elewacje pokryte pnączami zmieniającymi się wraz z porami roku.  

Na elewacjach bloków coraz częściej dostrzec można budki dla ptaków. To przykład obopólnej korzyści, bo np. jerzyki, które stworzą w takich warunkach gniazda, będą się żywić m.in. komarami, ułatwiając tym samym życie mieszkańcom. Takie rozwiązania stają się już powszechne w całej branży. 

Czyste powietrze 

Jak wynika z raportu ONZ „2020 Global Status Report for Buildings And Construction”, sektor budowlany odpowiada za około 38% wszystkich światowych emisji dwutlenku węgla. To zmusza branżę budowlaną do większej dbałości o dekarbonizację, co powoli następuje. 

Deweloperzy zdają sobie sprawę, że jakość powietrza w najbliższym otoczeniu ma ogromne znaczenie dla mieszkańców. Tu znów sprawdza się zieleń, chociaż nie wszędzie jest wystarczająca ilość powierzchni biologicznie czynnej. Z pomocą przychodzą więc zielone dachy, które oprócz korzystnego wpływu na termoizolację budynku i zapobieganie nagrzewaniu się podczas upałów, poprawiają mikroklimat i oczyszczają powietrze. Dach o powierzchni zaledwie 15 m2 produkuje tlen dla aż 10 osób. Pozytywny wpływ zapewniają nasadzenia wyselekcjonowanych gatunków roślin o zwiększonej zdolności oczyszczania powietrza, a sensory badające jego jakość są dopełnieniem tych starań.   

Czysta energia 

Kluczowym aspektem w zakresie „green building” jest zminimalizowanie negatywnego wpływu inwestycji na środowisko już podczas samej budowy. Na przykład poprzez wykorzystanie przy realizacji osiedla energii odnawialnej. Budowa Jaśminowego Mokotowa jako pierwsza w Warszawie była w pełni zasilana energią wiatrową, dzięki czemu ograniczono emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Do budowy wykorzystano nietoksyczne materiały o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych. Kluczowa była również gospodarka odpadami. Ponad 99% z nich przetworzono do wtórnego wykorzystania.  

Zużycie energii w mieszkaniach pozwoliły obniżyć inteligentne systemy automatyki mieszkaniowej. Umożliwiają one szybkie wyłączenie ogrzewania, oświetlenia i zasilania gniazd elektrycznych w całym mieszkaniu, z wyjątkiem tych, do których podłączona jest, np. lodówka. Dzięki temu mieszkańcy w wygodny sposób mogą ograniczyć ogrzewanie przy wychodzeniu z domu lub odłączyć zapomniane ładowarki do urządzeń elektronicznych. Inne rozwiązania to zasilanie części wspólnych energią odnawialną czy budowa chodników z kostki antysmogowej, jak w realizacjach Vantage Development. 

Czy przejście na zielone to prosta sprawa? Wprowadzenie tak istotnych zmian, wymaga nowego podejścia do inwestycji mieszkaniowych. Ważne, żeby jak najszybciej ekologia w budownictwie stała się rzeczywistością, a nie wyjątkiem od reguły lub zielonym mydleniem oczu nazywanym elegancko  greenwashingiem.  

Na podstawie informacji Polskiego Związku Firm Deweloperskich 

TASKONOMIA A NIERUCHOMOŚCI 

Taksonomia to potoczna nazwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. zdefiniowania działań, które są uznawane za przyjazne dla środowiska. Za zrównoważone inwestycje mogą zostać uznane te, które spełniają przynajmniej jeden z określonych celów oraz nie szkodzą (w sposób istotny) pozostałym. Te cele to: 

  • łagodzenie skutków zmian klimatu, 
  • dostosowanie do zmian klimatycznych, 
  • ochrona zasobów wodnych i morskich, 
  • przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, 
  • zapobieganie zanieczyszczeniom, 
  • ochrona ekosystemów i różnorodności biologicznej.