Właściwości silikatów

Silikaty to materiał naturalny, produkowany z piasku, wapna i wody. Nie wykazują promieniotwórczości i nie emitują szkodliwych substancji. W razie rozbiórki domu można poddać je recyklingowi. Są bardzo twarde i trwałe, mają najwyższą wśród materiałów murowych wytrzymałość na ściskanie (15-25 MPa). Dzięki temu można z nich wznosić węższe ściany konstrukcyjne (15 lub 18 cm) niż na przykład z betonu komórkowego czy pustaków ceramicznych (24 lub 25 cm). Wewnątrz budynku zyskujemy więc więcej powierzchni. Jest to ważne zwłaszcza w obiektach wielkopowierzchniowych, gdzie zysk przestrzeni robi się znaczący. Na ściany konstrukcyjne możemy wybrać bloczki silikatowe o różnej szerokości oraz różnej klasie wytrzymałości (od 12 do 25 MPa), zależnie od tego jakie będą musiały przenieść obciążenia z dachu i stropów na fundamenty. Z bloczków o najwyższej wytrzymałości na ściskanie i grubości 24 lub 25 cm można wznosić budynki o wysokości ponad 10 kondygnacji.
Silikaty są mrozoodporne – klasa mrozoodporności F1 lub F2 i odporne na czynniki atmosferyczne. Można z nich wznosić zarówno ściany nadziemne, jak i fundamentowe oraz piwniczne. Nasiąkliwość elementów silikatowych wynosi