Zasady ogólne szacowania wartości zamówienia

Przepisy dotyczące szacowania wartości zamówień publicznych we Francji zawarte są w art. R2121-1 ÷ R2121-9 niedawno przyjętego Kodeksu zamówienia publicznego (fr. Code de la commande publique[1]), obowiązującego od 1 kwietnia 2019 r.). Zgodnie z ogólnymi regułami zamawiający mają zakaz podziału zamówienia na części lub stosowania specjalnych metod szacowania w celu uniknięcia stosowania przepisów Kodeksu. Wartość szacunkowa zamówienia jest obliczana na podstawie łącznej wartości określonego zamówienia bez podatku od towarów i usług (VAT). Rozwiązania dotyczące ewentualnego odnowienia (wznowienia) umowy, opcje oraz premie przewidziane dla wykonawcy powinny być również wzięte pod uwagę przy szacowaniu wartości całkowitej zamówienia. Wartość zamówienia szacuje się na moment, kiedy zamawiający wysyła