Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane w Portugalii jest obecnie regulowane w Kodeksie zamówień publicznych (port. Código dos contratos públicos) przyjętym dekretem z mocą ustawy nr 18/2008 z 29 stycznia 2008 r., bardzo istotnie zmienionym w 2017 r. w związku z wdrażaniem unijnych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych (skonsolidowany tekst aktualnych przepisów dostępny jest pod adresem: http://www.base.gov.pt/mediaRep/inci/files/legislacao_2018/CCP-DL_111-B_Alt__LEO_DL_33_2018_II.pdf). Oddzielny dekret reguluje kwestie zmian ceny robót budowlanych w trakcie realizacji zamówienia publicznego (Decreto-Lei n.º 6/2004, http://www.base.gov.pt/mediaRep/inci/files/base_legislacao/DL_6_2004.pdf).

Tytułem wprowadzenia do problematyki poruszanej w tym artykule konieczne jest wyjaśnienie trzech kluczowych pojęć, którymi posługuje się Kodeks:
- wartość (szacunkowa) zamówienia,
- cena podstawowa oraz
- cena kontraktowa.

Czym jest wartość zamówienia?

W pierwszej kolejności przepisy Kodeksu definiują pojęcie wartości (szacunkowej) zamówienia (port. valor do contrato, art. 17 Kodeksu). Wartość zamówienia to maksymalna wartość korzyści ekonomicznych, jakie może uzyskać wykonawca zamówienia w związku z realizacją wszystkich świadczeń, które stanowią przedmiot zamówienia. Korzyści ekonomiczne w znaczeniu tego przepisu to oprócz ceny,