Do redakcji przyszedł list...

Użytkownik Normy pyta dlaczego program każe mu wybierać element z pustej listy. Ponieważ sprawa może budzić kontrowersje, postaram się pokrótce wyjaśnić, o co tu chodzi. Otóż niestety rzadko mamy ten luksus, że element w kosztorysie jest co do indeksu całkowicie zgodny z elementem w cenniku. Na dodatek często zdarza się, że w cenniku jest kilka materiałów o indeksie zbliżonym do wycenianego. W takiej sytuacji program nie może samodzielnie podjąć decyzji, którą cenę wybrać i pyta o decyzję użytkownika.

 

 

Rys. 1. Lista elementów znalezionych w cenniku

 

Na Rys. 1. pokazane jest okno wyboru z listy podobnych elementów. Przesuwając pasek wyboru z góry na dół możemy wskazać odpowiednią cenę lub zamienić element w kosztorysie na wybrany z cennika. Czasami jednak może się zdarzyć, że w cenniku nie zostanie znaleziony żaden materiał o indeksie i nazwie zbliżonej do wycenianego. Wówczas pokaże się okno jak na Rys. 2.

 

 

Rys. 2. Pusta lista wyboru

 

Wygląda to trochę dziwnie, bo program każe nam dokonać wyboru z pustej listy. Proszę jednak zwrócić uwagę na przycisk Ponów szukanie. Gdy z niego skorzystamy, pojawi się okno jak na Rys. 3.

 

 

Rys. 3. Okno szukania elementu RMS

 

Jak widzimy, jest to okno o znacznie większych możliwościach niż te, które są widoczne na dwóch poprzednich rysunkach. Możemy tu uszczegółowić kryteria szukania, a możemy też zmniejszyć szczegółowość, każąc szukać według wybranego typu. Możemy także zmienić nazwę lub indeks wycenianego materiału, dzięki czemu będzie on łatwiejszy do odszukania w cenniku. Mamy też możliwość zaznaczenia, że nie chcemy szukać w cenniku, a na przykład w innym kosztorysie.
Jak więc widać, okno z Rys. 2. nie jest całkiem bez sensu.
Gdy nie chcemy ponawiać szukania, to po prostu używamy przycisku Bez zmian.