W katalogach nakładów rzeczowych spotyka się niekiedy tablice, których układ lub zawarte w nich dane w istotny sposób różnią się od tablic typowych. Piszę o tym w artykułach ”Nowości w Norma Pro. Nietypowe dane w katalogach normatywnych i jak sobie z nimi radzić”, „Wykorzystanie kolumn ‘Dodatek za ...’ z tabel KNR w systemie automatycznej modyfikacji pozycji”, „Różne obmiary w jednej pozycji”, "Rola wieloobmiarowości w pozycjach kosztorysu”, które są dostępne na stronie www.bzg.pl w dziale Artykuły techniczne.

W tym artykule chcę opisać kolejną nietypowość występującą w katalogach. Chodzi mi o tablice, które są dzielone nie tylko w pionie ale też i w poziomie. Tablicami takimi są między innymi 0317, 0320, 0701, 0702, 0703, 0704 i 0705 w KNR nr 2-01.

 

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami łańcuchowymi

 

Wyszczególnienie robót: 1. Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu.

 

(kliknij, żeby wyświetlić większy obrazek)

 

Powyżej widzimy, że tablica 0703 z KNR nr 2-01 została podzielona na cztery kolumny ze względu na szerokość dna wykopu I kategorię gruntu. Jednocześnie została podzielona w pionie na cztery grupy normatywów w zależności od głębokości wykopu. Czyli w rezultacie stanowi ona połączenie czterech tablic:

 

Mechaniczne kopanie koparkami łańcuchowymi rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m,

Mechaniczne kopanie koparkami łańcuchowymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m,

Mechaniczne kopanie koparkami łańcuchowymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0m,

i

Mechaniczne kopanie koparkami łańcuchowymi rowów dla kabli o głębokości do 1,2 m,

 

które mogłyby zostać umieszczone w katalogu jako całkowicie odrębne tablice. Zawarte w nich dane mogłyby też zostać zapisane w jednej tablicy o nagłówku:

 

 

Autorzy katalogu podjęli jednak inną decyzję i opracowali tablicę składającą się z czterech warstw poziomych. W tej sytuacji nie pozostało nam nic innego jak tylko dopasować mechanizmy programu do istniejącej struktury danych katalogowych.

Dlatego też program Norma posiada wielopoziomową strukturę danych. Oprócz podstawowych pięciu poziomów (grupa katalogów, katalog, rozdział, tablica, kolumna) można wprowadzać poziomy dodatkowe takie jak grupy grup, podgrupy, podrozdziały i podpozycje. Wszystkich poziomów może być 10. Dzięki takiej strukturze danych tablica 0703 (i inne podobnie zbudowane) zostały zapisane z wykorzystaniem systemu podpozycji.

 

 

Rys.1. Spis tablic rozdziału 07 w KNR nr 2-01.

 

 

 

Rys.2. Spis kolumn tablicy 0703.

 

 

Rys.3. Spis podpozycji kolumny 0703-02

 

Jak widać na Rys.2. kolumny w tablicy 0703 oznaczone są symbolem , co oznacza, że zawierają one elementy niższego poziomu. Gdy wybierzemy którąkolwiek z nich pokaże się spis jak na Rys.3. złożony z elementów najniższego poziomu.

Pozycje kosztorysowe uzyskane w ten sposób mają podstawę wyceny bardziej rozbudowaną niż pozycje typowe. Zamiast dwucyfrowego numeru kolumny zawiera ona liczbę czterocyfrową, w której dwie pierwsze cyfry oznaczają numer kolumny w tablicy, a dwie dalsze numer kolejny poziomej grupy normatywów.