W Buduj z Głową nr 2/2018, w artykule pt. "Laserem po ziemi" mogliśmy zapoznać się ze skaningiem laserowym – jedną z najnowocześniejszych technik pozyskiwania danych dla numerycznego modelu terenu. Stąd między innymi jego wykorzystanie przy projektowaniu przebiegu dróg, tras kolejowych, rurociągów. Zdolność przenikania lasera przez roślinność pozwala na dotarcie do gruntu i na uzyskanie dokładnej reprezentacji powierzchni terenu. I o ile tego rodzaju technika radzi sobie z gęstym, niedostępnym lasem, to w konfrontacji z miejską dżunglą i jej podziemną infrastrukturą, już nie. W końcu nie do tego ww. technologia miała być i jest wykorzystywana. Aby znaleźć to, co znajduje się pod powierzchnią ziemi, pod nawierzchnią asfaltową czy też betonową, użyjemy innej,