Zapraszamy do pobrania naszego ebooka, który przybliża zmiany dotyczące waloryzacji wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane. Nowe przepisy umożliwiły wprowadzenie zmian w wynagrodzeniach dla wykonawców bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Teraz istnieje możliwość dokonania waloryzacji niezależnie od obecności klauzul waloryzacyjnych w umowie. Jednakże, istnieją pewne warunki, które muszą być spełnione, aby waloryzacja wynagrodzenia była możliwa.

W przypadku zamówień publicznych, zamawiający określają sposób i zasady wprowadzania waloryzacji wynagrodzeń, ustalając jednocześnie maksymalny limit. Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje, że zamawiający nie mają pełnej dowolności w tym zakresie.

Natomiast w sektorze prywatnym, to wykonawcy mają obowiązek udokumentowania wpływu określonej sytuacji na roboty podlegające potencjalnej waloryzacji. Sam wzrost cen na rynku nie jest wystarczającym kryterium do określenia ostatecznej wartości waloryzacji wynagrodzenia.