Kolejna informacja o ruchu cen w budownictwie dotyczy okresu od I kwartału 2009 do I kwartału 2010 r. Prezentowane dane, wynikające z analizy i porównań dokonanych na przykładzie wybranych jedenastu obiektów modelowych, przedstawiam w ujęciu procentowym. W pierwszej kolumnie zamieszczam ceny jednostki umownej obiektu i wyróżnionych w nim zakresów robót odnotowane w I kwartale 2009 r., co umożliwi Czytelnikom określenie wzrostu cen w dowolnych przedziałach czasowych ostatnich 12 miesięcy.

 

Jak zwykle, wskaźniki procentowe odnoszą się każdorazowo do poprzedniego kwartału, w którym cenę traktuję jako 100%. Aby więc wyznaczyć wskaźnik wzrostu cen dla okresów dłuższych niż jeden kwartał, wystarczy przemnożyć przez siebie wskaźniki kwartalne w odpowiednim przedziale czasowym, pamiętając że są to wskaźniki procentowe.

 

Przykładowo – dla 24-rodzinnego budynku mieszkalnego wzniesionego w technologii tradycyjnej, od I kwartału 2009 r. począwszy, wskaźnik wzrostu cen w ciągu roku stanowić będzie iloczyn:

 

1,0041 x 0,9867 x 0,9891 x 0,9640 = 0,9447 tzn. 94,47 %

 

natomiast cenę 1 m2 p.u. tego budynku w I kwartale 2010 oblicza się jako iloczyn:

 

2317,72 x 0,9447 = 2189,55 zł/m2 p.u.

 

 

Budynek mieszkalny 24-rodzinny w technologii tradycyjnej

 

Powierzchnia zabudowy 436 m2, powierzchnia użytkowa 1.212 m2, kubatura 5.892 m3, liczba kondygnacji nadziemnych 4, liczba izb 72, podpiwniczenie całkowite.

 

 

 

Budynek mieszkalny 6-rodzinny w technologii szkieletowej stalowej

 

Powierzchnia zabudowy 199 m2, powierzchnia użytkowa 449 m2, kubatura 2.263 m3, liczba kondygnacji nadziemnych 3, liczba izb 24, podpiwniczenie całkowite.

 

 

 

Budynek mieszkalny 1-rodzinny w technologii tradycyjnej

 

Powierzchnia zabudowy 201 m2, powierzchnia użytkowa 214 m2, kubatura 940 m3, liczba kondygnacji nadziemnych 1 + poddasze użytkowe, liczba izb 8, podpiwniczenia brak.

 

 

 

Pawilon handlowy - osiedlowy w technologii tradycyjnej

 

Powierzchnia zabudowy 632 m2, powierzchnia użytkowa 495 m2, kubatura 3.431 m3, liczba kondygnacji nadziemnych 1, powierzchnia sprzedaży 236 m2, podpiwniczenia brak.

 

 

 

Garaż 10-boksowy w technologii tradycyjnej

 

Powierzchnia zabudowy 205 m2, powierzchnia użytkowa 173 m2, kubatura 740 m3, liczba kondygnacji nadziemnych 1, podpiwniczenia brak.

 

 

 

Parking samochodowy wewnątrzosiedlowy o nawierzchni z betonu asfaltowego

 

Powierzchnia 2.610 m2, długość 170 m, liczba stanowisk 36.

 

 

 

Droga z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej

 

Powierzchnia 10.891 m2, długość 1,0 km.

 

 

 

Przyłącze wodociągowe budynku wielorodzinnego, z PE

 

Długość przyłącza 10,0 m, głębokość wykopu 1,6 m, rurociąg z rur PE o średnicy 63,0 mm.

 

 

 

Przyłącze kanalizacji gospodarczej budynku wielorodzinnego, z rur PVC

 

Długość przyłącza 25,0 m, głębokość wykopu 2,0 m, rurociąg z rur PVC o średnicy 250 mm.

 

 

 

Przyłącze c.o. do budynku,
z rur stalowych izolowanych matami z wełny mineralnej,
w kanale z elementów żelbetowych

 

Długość przyłącza 29,0 m, rzędna dna kanału średnio 0,8 m, technologia budowy - prefabrykowana, rurociąg z rur stalowych o średnicy 40 mm, malowanych emaliami termoodpornymi.

 

 

 

Zewnętrzna sieć gazowa z przyłączami, z rur stalowych

 

Technologia budowy tradycyjna, długość sieci zewnętrznej 264,0 m, długość przyłączy 34,5 m, rurociąg z rur stalowych typu S o średnicy 150 mm.

 

 

 

Tablice opracowano na podstawie danych z kwartalników pt. „Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane", wydawanych przez „Orgbud-Serwis", ul. Stablewskiego 43, 60-916 Poznań, tel./fax (061) 866-57-39, 866-18-12.