Kolejna informacja o ruchu cen w budownictwie dotyczy okresu od III kwartału 2007 do III kwartału 2008. Prezentuję dane wynikające z analizy i porównań dokonanych na przykładzie wybranych jedenastu obiektów modelowych. Są to:

- budynek mieszkalny 24-rodzinny i 1-rodzinny, osiedlowy pawilon handlowy, garaż 10-boksowy – w technologii tradycyjnej

- budynek mieszkalny 6-rodzinny – w technologii szkieletowej stalowej

- droga z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej

- parking osiedlowy z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej

- przyłącze wodociągowe budynku wielorodzinnego z rur PE

- przyłącze kanalizacji gospodarczej budynku wielorodzinnego z rur PVC

- przyłącze c.o. do budynku, z rur stalowych izolowanych matami z wełny mineralnej, w kanale z elementów żelbetowych

- zewnętrzna sieć gazociągowa z przyłączami, z rur stalowych.

 

Dane przedstawiono w ujęciu procentowym.
W pierwszej kolumnie zamieszczono ceny jednostki umownej obiektu i wyróżnionych w nim zakresów robót, odnotowane w III kwartale 2007, co umożliwi Czytelnikom określenie wzrostu cen w dowolnych przedziałach czasowych ostatnich 12 miesięcy.

Jak zwykle, wskaźniki procentowe odnoszą się każdorazowo do poprzedniego kwartału, w którym cenę traktuje się jako 100%. Aby więc wyznaczyć wskaźnik wzrostu cen dla okresów dłuższych niż jeden kwartał, wystarczy przemnożyć przez siebie wskaźniki kwartalne w odpowiednim przedziale czasowym, pamiętając że są to wskaźniki procentowe.

Tak np. dla budynku mieszkalnego 24-rodzinnego w technologii tradycyjnej, od III kwartału 2007 począwszy, wskaźnik wzrostu cen w ciągu roku stanowić będzie iloczyn:

 

1,0543 x 1,0236 x 1,0331 x 1,0245 = 1,1422, tzn. 114,22 %,

 

natomiast cenę 1 m2 p.u. tego budynku w III kwartale 2008 obliczymy jako iloczyn:

 

2005,89 x 1,1422 = 2291,13 zł/m2 p.u.

 

 

Budynek mieszkalny 24-rodzinny w technologii tradycyjnej

 

Powierzchnia zabudowy 436 m2, powierzchnia użytkowa 1212 m2, kubatura 5892 m3, liczba kondygnacji nadziemnych 4, liczba izb 72, podpiwniczenie całkowite.

 

 

 

Budynek mieszkalny 6-rodzinny w technologii szkieletowej stalowej

 

Powierzchnia zabudowy 199 m2, powierzchnia użytkowa 449 m2, kubatura 2263 m3, liczba kondygnacji nadziemnych 3, liczba izb 24, podpiwniczenie całkowite.

 

 

 

Budynek mieszkalny 1-rodzinny w technologii tradycyjnej

 

Powierzchnia zabudowy 201 m2, powierzchnia użytkowa 214 m2, kubatura 940 m3, liczba kondygnacji 1 + poddasze użytkowe, liczba izb 8, podpiwniczenia brak.

 

 

 

Pawilon handlowy - osiedlowy w technologii tradycyjnej

 

Powierzchnia zabudowy 632 m2, powierzchnia użytkowa 495 m2, kubatura 3431 m3, liczba kondygnacji nadziemnych 1, powierzchnia sprzedaży 236 m2, podpiwniczenia brak.

 

 

 

Droga z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej

 

Powierzchnia 10891 m2, długość 1,0 km.

 

 

 

Parking osiedlowy z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej

 

Powierzchnia 2610 m2, długość 170 m, liczba stanowisk 36.

 

 

 

Garaż 10-boksowy w technologii tradycyjnej

 

Powierzchnia zabudowy 205 m2, powierzchnia użytkowa 173 m2, kubatura 740 m3, liczba kondygnacji nadziemnych 1, podpiwniczenia brak.

 

 

 

Przyłącze wodociągowe budynku wielorodzinnego, z PE

 

Długość przyłącza 10,0 m.

 

 

 

Przyłącze kanalizacji gospodarczej budynku wielorodzinnego, z rur PVC

 

Długość przyłącza 25,0 m.

 

 

 

Przyłącze c.o. do budynku, z rur stalowych izolowanych matami z wełny mineralnej,
w kanale z elementów żelbetowych

 

Długość przyłącza 29,0 m.

 

 

 

Zewnętrzna sieć gazowa z przyłączami, z rur stalowych

 

Długość sieci 264,0 m, długość przyłącza 34,5 m.

 

 

 

Tablice opracowano na podstawie danych z kwartalników pt. „Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane", wydawanych przez „Orgbud-Serwis", ul. Stablewskiego 43, 60-916 Poznań, tel./fax (061) 866-57-39, 866-18-12.