Są to informacje zebrane z portalu INTERCENBUD o długookresowych i krótkookresowych zmianach cen materiałów, stawek robocizny, cen pracy sprzętu. Mogą one posłużyć m.in. do analizy zmian cen w branży budowlanej w porównaniu do poprzednich kwartałów oraz do waloryzacji umów na roboty budowlane.