Jak wszyscy doświadczeni użytkownicy Normy doskonale wiedzą, dla każdego drukowanego formularza można indywidualnie określić opcje, które decydują o jego kształcie i zawartości. Wygląd Tabeli Elementów Scalonych można kształtować w kilku miejscach. Po pierwsze w polu Tabela elementów scalonych na zakładce Widok zestawień w oknie Opcje kosztorysu wywoływanym z menu Opcje hasłem Kosztorysu.

 

 

Rys. 1. Zakładka Widok zestawień w oknie Opcje kosztorysu

 

Wprawdzie to, o czym do tej pory napisałem, dotyczy wyglądu formularza na ekranie, ale ma to również związek z wydrukiem. Otóż, w Opcjach wydruku dla Tabeli Elementów Scalonych istnieje checkbox Opcje dla wydruków pobieraj z kosztorysu. Jeżeli go zaznaczymy, ustawianie opcji w tym dialogu stanie się niemożliwe, bowiem automatycznie zostaną one przeniesione z ustawień opcji kosztorysu.

 

 

Rys. 2. Opcje wydruku Tabeli Elementów Scalonych pobierane z kosztorysu

 

Oczywiście możliwe jest też ustawienie opcji dla wydruku całkowicie niezależnie od opcji wyświetlania. Wówczas musimy „odhaczyć” hasło Opcje dla wydruków pobieraj z kosztorysu i ustawić wszystkie parametry ręcznie.

 

 

Rys. 3. Opcje wydruku Tabeli Elementów Scalonych ustawiane przez użytkownika

 

Możemy zatem określić, czy w tabeli mają się znajdować kolumny zawierające kwoty przypadające na jednostkę elementarną (parametry ekonomiczno-techniczne) – zaznaczamy hasło Pełna, czy też chcemy tabelę Bez parametrów. Następnie określamy liczbę poziomów działów, które mają znaleźć się na wydruku. Możemy wybrać widok wszystkich działów, albo tylko działów kilku najwyższych poziomów, poczynając od wybranego z rozwijalnej listy. W sytuacji, gdy w tabeli uwidoczniamy kilka poziomów działów, możemy określić kolejność ich prezentacji od najniższego do najwyższego (domyślnie) lub od najwyższego do najniższego. Wówczas zaznaczamy opcję Poddziały poniżej działów.
Przy takim ustawieniu opcji wydruk Tabeli Elementów Scalonych będzie wyglądał następująco:

 

 

Rys. 4. Wydruk Tabeli Elementów Scalonych

 

Należy jednak pamiętać, aby w Układzie strony na zakładce Tabela nie była zaznaczona opcja pobierz parametry z kosztorysu, bo wówczas może na przykład brakować na wydruku kolumn, które usunęliśmy z widoku. Więcej na ten temat w artykułach Jak kształtować widok formularza w programach Norma i Co to są „Style wydruków” i jak z nich korzystać dostępnych na stronie www.bzg.pl w dziale Artykuły techniczne w kategorii Wydruki.