Od początku 2021 r. firmy budowlane mierzą się z gwałtownymi wzrostami cen materiałów budowlanych spowodowanych epidemią koronawirusa i niespodziewanie wysokimi wzrostami cen gazu oraz energii elektrycznej. Trudna do opanowania w aktualnej sytuacji gospodarczej eskalacja cen spowodowała, że wielu wykonawców mających zawarte kontrakty na roboty budowlane z wynagrodzeniami ryczałtowymi stanęło w obliczu katastrofy, podobnie jak to było w latach 2007 i 2008.

Przepisy umożliwiające zmianę wynagrodzenia ryczałtowego

Wykonawcy działający w obszarze zamówień publicznych, dzięki ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) oraz ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2095), mają przepisy, które zabezpieczają ich przed niekorzystnymi wzrostami cen i pozwalają na zmianę umowy, w tym wynagrodzenia.

W znacznie gorszej sytuacji są wykonawcy realizujący zamówienia finansowane ze środków prywatnych, ponieważ negocjacje z zamawiającymi w sprawie podniesienia wynagrodzenia, bez oparcia w przepisach często kończą się niepowodzeniem. Wówczas pozostaje im jedynie droga sądowa na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, które stanowią: