Henkel Polska Sp. z o.o.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41
Dział Techniczny
tel. 0-22 56-56-300
infolinia: 0-800 120 241, www.ceresit.pl

 

 

Ilość dostępnych na rynku wyrobów budowlanych i produktów dla budownictwa stale rośnie. Najszybciej rozwija się sektor chemii budowlanej. Nowe wyroby to oczywiście nowe technologie, nowe zastosowania, nowe wymagania odnośnie przygotowania podłoża, warunków aplikacji. Z reguły nowe materiały i technologie zapewniają uzyskanie wyższej jakości robót i zmniejszenie pracochłonności. Firmy przewodzące rynkowi chemii budowlanej mają, w pewnym zakresie, zbliżoną ofertę produktową. Jednakże ta bliskość często bywa tylko pozorna. Produkty opierające się na tej samej bazie chemicznej, oferowane przez różne firmy różnią się wymaganiami odnośnie przygotowania podłoża, wielkością jednostkowego zużycia, pracochłonnością. Stawia to duże wyzwanie dla kosztorysowania tego typu robót. Za rozwojem materiałów i technologii nie nadążają ogólne katalogi nakładów rzeczowych. Coraz trudniej jest znajdować w nich analogie. Zaradzić temu mogą KNR-y opracowywane przez firmy wyspecjalizowane w przygotowaniu programów do kosztorysowania na zlecenie poszczególnych producentów chemii budowlanej. Tego typu katalogi zawierają tablice pozwalające na kalkulowanie kosztów robót w technologii i z wyłącznym wykorzystaniem produktów danego producenta.

Tempo rozwoju chemii budowlanej jest tak duże, że wydane kilka lat temu „firmowe” katalogi stały się już nieaktualne, ponieważ pojawiły się nowe materiały, a część z kolei została wycofana lub zastąpiona produktami nowszej generacji. Spotkało to również, opracowany przez firmę Henkel, Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych nr C-1 „Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit”, który nieco ponad trzy lata temu był nowością zastępującą KNR nr 0-17 „System ocieplania ścian zewnętrznych budynków CERESIT” z 1998 roku. Dzisiaj katalog ten jest już nieaktualny, ponieważ zmieniły się sprzedawane systemy ociepleń, pojawiły się nowe materiały do izolacji oraz do renowacji starego budownictwa. Dlatego też Henkel przygotował we własnym zakresie nowy ZKNR zawierające nakłady na wykonywanie robót budowlanych przy zastosowaniu materiałów marek Ceresit, Thomsit, Metylan i Pattex. Ten katalog został oznaczony numerem C-2, ponieważ w stosunku do poprzedniego zmieniła się liczba i numeracja tablic. Jest to związane z wycofaniem niektórych materiałów z oferty i wprowadzeniem nowych.

 

nieaktualny KNR nr 0-17 System ocieplania ścian zewnętrznych budynków CERESIT
nieaktualny ZKNR C-1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit
aktualny ZKNR C-2 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomsit, Pattex, Metylan

 

Istotnym wyróżnikiem ZKNR nr C-2 jest unikanie tablic zawierających czynności zagregowane. Wszystkie skatalogowane roboty są rozpisane na poszczególne elementy. Może wydłuża to nieco i komplikuje proces kosztorysowania, ale za to umożliwia bardzo precyzyjne wyliczenie kosztów wykonania poszczególnych robót, niezbędnych dla pełnego procesu technologicznego, jak również ułatwia tworzenie pozycji przez analogię lub analizę własną. Na przykład - czasami w pracach renowacyjnych starych elewacji, gdy część tynków zostaje zastąpiona renowacyjnymi, dla ujednolicenia faktury ściany i uniknięcia nadmiernej ilości zarysowań, w nakładanej na całej powierzchni ściany szpachlówce renowacyjnej zatapia się siatkę z włókna szklanego. Jest to czynność analogiczna do wykonywania warstwy zbrojącej przy ocieplaniu metodą BSO. Gdy jednak wykonywanie warstwy zbrojącej jest zagregowane np. z mocowaniem izolacji termicznej, opracowanie poprawnej analizy może okazać się bardzo trudne.

Nowy Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych firmy Henkel zawiera 9 rozdziałów obejmujących:

- ocieplanie budynków metodą BSO przy użyciu styropianu – systemy Ceresit Ceretherm:

 • Popular,
 • Classic,
 • Premium,
 • Express,
 • Ceramic,
 • Winter

- ocieplanie budynków metodą BSO przy użyciu wełny mineralnej – systemy Ceresit Ceretherm Wool:

 • Classic,
 • Premium

- wykonywanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych (przy zastosowaniu materiałów mineralnych i bitumicznych)

- renowację starego budownictwa

 • tynki renowacyjne,
 • przepony,
 • naprawy i uzupełnienia powierzchni

- wykonywanie wykładzin i okładzin z płytek z kamieni sztucznych

- wykonywanie posadzek przemysłowych oraz w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

 • na bazie cementowej,
 • na bazie żywicznej,
 • z zastosowaniem wykładzin syntetycznych,
 • systemy parkietowe

- roboty montażowe (mocowanie i kotwienie elementów konstrukcyjnych przy użyciu cementów montażowych i kotew chemicznych)

- naprawy konstrukcji betonowych (z zastosowaniem zapraw typu PCC)

- tapetowanie ścian

Każdy rozdział zawiera, na wstępie, tablice na przygotowanie podłoża (z nakładami robocizny, niezbędnych materiałów i pracy sprzętu).

ZKNR C-2 został wydany w wersji drukowanej oraz w formacie PDF na płycie CD. Aktualnie trwa proces wprowadzenia go do bibliotek najbardziej liczących się na rynku programów do kosztorysowania.