Dokumentacja potrzebna do zakończenia prac budowlanych

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor powinien sporządzić i/lub uzyskać następujące dokumenty:

  1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, albo
  2. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.
    Najczęściej obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest wpisany w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu. Może też wynikać z kategorii samego obiektu np. pozwolenie na użytkowanie jest wymagane dla obiektów sportowych i rekreacyjnych, budynków nauki, oświaty i kultury, budynków kultu religijnego itd.