Nowe zasady

Nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w Dziale III Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określa nowe zasady udzielania zamówień o wartościach powyżej 130.000 zł i poniżej tzw. progów unijnych w procedurze krajowej (zwanych zamówieniami krajowymi). Od 1 stycznia 2020 roku progi unijne dla zamówień publicznych to odpowiednio 139.000 euro (dla zamówień administracji centralnej) albo 214.000 euro (dla zamówień administracji samorządowej) na dostawy i usługi oraz 5.350.000 euro dla robót budowlanych, przy kursie 1 euro – 4,2693 zł.

Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania krajowego stosuje się więc przepisy dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wraz ze zmianami przewidzianymi w Dziale III. Odmienność procedur krajowych wynika z wyłączeń stosowania przepisów wymienionych w art. 266 Pzp i dotyczących: