Belgia (oficjalnie: Królestwo Belgii, nid. Koninkrijk België, fr. Royaume de Belgique, niem. Königreich Belgien) to państwo federacyjne w zachodniej Europie, o powierzchni 30,5 tys. km² i 11 mln mieszkańców. W Belgii obowiązują trzy języki urzędowe: niderlandzki, francuski oraz niemiecki (tym ostatnim posługuje się jednak mniej niż 1% populacji). Belgia ma bardzo skomplikowaną strukturę administracyjną - podzielona jest na trzy wspólnoty (flamandzką, francuską i niemieckojęzyczną), trzy regiony autonomiczne (Flandria, Walonia, Region Stołeczny Brukseli) oraz cztery regiony językowe (francuskojęzyczny, niderlandzkojęzyczny, niemieckojęzyczny i dwujęzyczny region Brukseli). Dwa z trzech regionów (Flandria i Walonia) dzielą się dalej na prowincje, po 5 w każdym. Wszystkie wraz z Regionem Stołecznym Brukseli podzielone są w sumie na 43 okręgi administracyjne. Najniższym stopniem podziału administracyjnego są gminy administracyjne, których jest 589.

Ogólna wartość zamówień publicznych udzielanych średnio w ciągu roku wynosi ok. 51 mld euro, co odpowiada ok. 14% PKB Belgii. Liczba zamawiających na różnych szczeblach administracyjnych (w regionach, prowincjach, gminach) jest szacowana na ok. 5.000.

Belgijski system zamówień publicznych jest oparty na systemie prawnym, który zakłada