Estonia (est. Eesti, Republika Estońska – Eesti Vabariik) to państwo w Europie Północnej, o powierzchni nieco ponad 45 tys. km kwadratowych, zamieszkałe przez 1,3 mln mieszkańców. Jednostką monetarną Estonii jest euro.

Rynek zamówień publicznych w Estonii szacowany był w 2018 r. na ok. 2,5 mld euro (to ok. 13% PKB Estonii oraz 35% wydatków z budżetu państwa). Estońscy zamawiający przeprowadzili w 2018 r. łącznie 8.018 postępowań o zamówienia publiczne, co ciekawe, o ok. 2,5 tys. mniej niż w 2017 r. Łączna wartość zawartych umów wzrosła jednak w porównaniu z rokiem 2017.

Estońskie zamówienia publiczne odznaczały się już jakiś czas temu bardzo wysokim