Przepisy dotyczące przetargów na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zamówień publicznych stanowią, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) powinna być opublikowana w postaci elektronicznej. Wiele osób uważa, że dobrze byłoby, aby i przedmiar robót również był publikowany w takiej formie, i my zgadzamy się z nimi. Dlatego też, już jakiś czas temu, dostosowaliśmy odpowiednio program Norma.

 

Aby zapisać przedmiar w ogólnodostępnej postaci elektronicznej należy wykonać następujące czynności:

 

  1. Mając gotowy przedmiar robót/ kosztorys należy wybrać z menu Plik polecenie Drukuj.
  2. W oknie dialogowym „Drukuj”, w sekcji „Lista wybranych wydruków” klikamy w polecenie „Wybór” i zaznaczamy do wydruku „Książka przedmiarów” zatwierdzając poleceniem „OK”.

 

Rys.1. Wybór formularzy do wydruku

   

  1. Po powrocie do dialogu drukowania w sekcji „Opcje” zaznaczamy polecenie „Drukuj do pliku” i po prawej stronie wybieramy Format pliku: Plik HTML.

 

Rys.2. Polecenie drukowania do pliku HTML.

 

  1. Następnie klikamy w polecenie „OK”, wskazujemy miejsce zapisu, podajemy nazwę pliku przedmiaru i klikamy Zapisz.

 

Rys.3. Zapisywanie wygenerowanego wydruku w formacie HTML.

 

W ten sposób uzyskaliśmy wydruk przedmiaru robót w postaci elektronicznej.