Perspektywa finansowa na lata 2021-2027 to nie tylko nowe środki na inwestycje dla państw członkowskich Unii Europejskiej, ale także nowe przepisy w zakresie ich wydatkowania. Komisja Europejska świadoma zarówno zagrożeń, jak i wyzwań, przed którymi w najbliższych latach stoi Europa, wprowadziła do porządku prawnego państw członkowskich nową zasadę horyzontalną – DNSH („nie czyń poważnych szkód”). Jest to wyraz podejścia Unii Europejskiej do promocji i wspierania inwestycji