Zacznijmy od parametrów

Współczynnik przewodzenia ciepła λ tradycyjnego tynku wapiennego wynosi 0,7-0,8 W/(mK), a cementowego 1,0-1,1 W/(mK). Ich wpływ na termoizolacyjność ścian, zwłaszcza wilgotnych, jest żaden. Parametry tynków ciepłochronnych są znacznie lepsze – współczynnik przewodzenia ciepła to 0,07–0,16 W/(mK). Jednak w porównaniu ze współczynnikiem λ typowych materiałów termoizolacyjnych (styropian, polistyren ekstrudowany, wełna mineralna, pianka fenolowa) wynoszącym 0,02–0,04 W/(mK) i tak wypada słabo (znacznie lepsze właściwości mają jedynie tynki aerożelowe). Należy zatem postawić pytanie: po co w ogóle stosuje się tynki ciepłochronne?