Zasypane, rozebrane, spalone, zalane, zniszczone przez człowieka lub naturę, budowle i budynki znane nam głównie ze starożytnych przekazów, wciąż budzą ogromne zainteresowanie. Pozostawiane dla potomnych informacje zapisane na zwojach pergaminów, wykute w skale, wyryte na glinianych tabliczkach, jedne odczytane do końca, inne czekające wciąż na odszyfrowanie, otoczone są nimbem tajemniczości i niepewności – czy istniał dany obiekt lub budowla, czy też informacje, które odczytujemy, są jak z powieści Henryka Sienkiewicza, w których prawda miesza się z fikcją literacką. Nie inaczej jest z ludem hetyckim i jego osiągnięciami.

Hetyci są jednym z najmniej znanych ludów starożytnego świata, choć stworzyli jedno z