Wokół tematu wilgotności materiałów i struktur budowlanych, zwłaszcza podczas ich realizacji, powstało wiele mitów. A przecież jest to zupełnie naturalna sprawa.
Po pierwsze – warunki klimatyczne w naszej strefie geograficznej są takie, że większa część budów jest prowadzona w okresach powodujących zawilgocenie.
Po drugie – powszechnie stosujemy technologie mokre.
W zasadzie z zawilgoceniem materiałów oraz elementów budynku mamy do czynienia praktycznie przez cały czas, nawet po jego zadaszeniu i zamknięciu. Tak się po prostu buduje i nie ma na to rady. Mimo to nasuwają się wątpliwości, czy należy obawiać się podwyższonej wilgotności materiałów oraz struktur budynków, czy traktować ją jako rzecz oczywistą i normalną? A może warto podjąć działania, które ograniczą wzrost wilgotności w realizowanych obiektach? Trzeba zdawać sobie sprawę z przyczyn problemu i mieć na uwadze to, co najistotniejsze w tym temacie.

Źródła wilgoci w trakcie budowy

Źródeł wilgoci we wznoszonym budynku może być wiele. Niektóre zależą od rodzaju technologii, a inne zupełnie nie. Najczęstszymi przyczynami zawilgocenia są:

  • opady atmosferyczne działające bezpośrednio – deszcz, śnieg,
  • woda opadowa skumulowana, spływająca i penetrująca struktury budynku – wilgoć pochodząca z zalegających kałuż i worków śnieżnych ulegających roztopom,
  • wykraplanie się kondensatu na chłodnych powierzchniach wewnątrz obiektu,
  • mokre technologie – wilgoć z betonów, zapraw murarskich i tynkarskich, gładzi, farb itp.,
  • procesy konieczne do zastosowania technologii – wilgoć z wody do polania szalunków przed zabetonowaniem, do pielęgnacji wylanych elementów żelbetowych, tynków, jastrychów,
  • podciąganie kapilarne – wilgoć penetruje od dołu w przypadku braku hydroizolacji poziomej,
  • niewłaściwe zabezpieczenie na zimę – wilgoć zostaje zatrzymana w zamkniętym i nieużytkowanym budynku,
  • tymczasowe użytkowanie – często przy niedziałającej jeszcze wentylacji mechanicznej,
  • awarie budynku lub w budynku – dotyczy to instalacji wodnych, grzewczych lub zewnętrznych elementów konstrukcji oraz hydroizolacji,
  •  

Powyższe źródła wilgoci działają na budynek na różnych etapach jego realizacji. W trakcie budowy dochodzi wciąż do zmiennych warunków wilgotnościowych, a więc do cyklicznego zawilgacania materiałów i konstrukcji.