Poniżej, na Rys. 1. i Rys. 2., widzą Państwo dwa zrzuty z ekranu. Pierwszy wywołujemy z menu Widok hasłem Zestawienia / Pozycje, a drugi ikoną . Na pierwszy rzut oka mogą się one wydawać identyczne. Gdy jednak przyjrzymy się uważnie zauważymy kilka różnic.

 

 

Rys. 1. Zestawienie pozycji kosztorysu

 

 

Rys. 2. Lista pozycji wprowadzonych do kosztorysu

 

Pierwsza z nich, którą najłatwiej dostrzec, to ta, że w zestawieniu pozycji (Rys. 1.) nie ma tytułów i podsumowań działów. Druga, istotniejsza, polega na tym, że dla zestawienia opracowano mechanizm sortowania pozycji według wybranego kryterium. Gdy klikniemy w nagłówek dowolnej kolumny zestawienia, pojawi się symbol wklęsłej strzałki (a raczej samego grotu). Na Rys. 1. znajduje się on w nagłówku kolumny Lp. . Gdy wierzchołek trójkącika skierowany jest ku górze, dane w wybranej kolumnie porządkowane są rosnąco, a gdy do dołu to malejąco. Kierunek porządkowania zmienia się kolejnym kliknięciem. Rubryki z tekstem porządkowane są alfabetycznie, a rubryki liczbowe według wartości liczb w nich się znajdujących. Porządkowanie pozycji według różnych kryteriów można wykorzystać w praktyce. Zmieniając ich kolejność według wartości, można bardzo łatwo określić wpływ poszczególnych robót na wartość końcową kosztorysu. Gdy wykorzystamy do tego celu kolumnę Opis, możemy szybko odszukać interesujący nas tekst.
Różna jest też lista kolumn, które możemy wstawić do jednego i drugiego widoku.
Mógłby więc zapytać ktoś dlaczego istnieją w programie dwa, na pozór jednakowe zestawienia. Czy to pomyłka programistów? Otóż nie. Jest to efekt świadomego działania. Zestawienie pozycji jest jednym z zestawień danych kosztorysu, które podlega tym samym zasadom jak wszystkie inne zestawienia danych w programie, z możliwością sortowania włącznie. Jest to po prostu zbiór elementów kosztorysu jakimi są jego pozycje. Natomiast Lista pozycji jest inną formą prezentacji kosztorysu. Jest to przedstawienie kosztorysu w postaci uproszczonej.