Niektórzy użytkownicy przy zamianie wysłużonego już komputera na nowszy chcieliby mieć możliwość korzystania z katalogów własnych, które opracowywali na swojej dotychczasowej maszynie. Kilkakrotnie zwracano się do nas o opracowanie procedur importu i eksportu katalogów własnych. Uznaliśmy jednak, że operacje takie wykonywane są stosunkowo rzadko, więc opracowywanie specjalnych mechanizmów nie jest konieczne, a w poniższym artykule postaram się szczegółowo opisać jak można to zrobić dość szybko i „bezboleśnie”.

Aby objaśnić sposób przeniesienia katalogów muszę najpierw opisać strukturę danych katalogowych na dysku. Jeżeli podczas instalacji programu nie dokonano modyfikacji standardowego ustawienia ścieżek, to program jest zainstalowany w domyślnym folderze, który jest uzależniony od posiadanego systemu operacyjnego. W przypadku Windows’a XP jest to folder na dysku C:\Program Files\Athenasoft\Norma Pro (lub Norma Standard). W przypadku nowszych systemów takich jak Vista i Windows 7 jest to folder C:\Users\Public\Documents\Athenasoft\Norma Pro (lub Norma Standard). Wewnątrz folderu Norma ... znajduje się między innymi folder KAT. Jak łatwo się domyślić, w nim umieszczone zostały wszystkie katalogi, w tym również katalogi własne. Każdy z katalogów mieści się w osobnym folderze, którego nazwa odpowiada zazwyczaj numerowi katalogu. Katalog KNR nr 2-02 mieści się w folderze 2-02, KNR-W nr 2-02 w folderze 2w02 itd. Są jednak wyjątki od tej zasady. Na przykład katalogi TZKNBK (popularnie zwane PKZ-ami) mieszczą się w folderach oznaczonych z-1, z-2 i tak dalej. W każdej jednak sytuacji nazwa folderu wiąże się z nazwą lub numerem katalogu. Podobnie jest też z katalogami własnymi.

 

 

Rys.1. Fragment okna programu Mój komputer z folderami katalogów norm

 

Na przykład poniższe foldery:

 

 

Rys.2. Foldery zawierające dane katalogów własnych

 

zawierają katalogi:

 

 

Rys.3. Fragment okna wyboru katalogów w programie Norma

 

Jak widać tytuł folderu zawierającego katalog własny składa się z trzech części:

  1. wyróżnika : kat_wl_
  2. numeru kolejnego nadawanego przez Normę
  3. nazwy, która jest (pozbawioną spacji i myślników) podstawą wyceny danego katalogu
    I tu UWAGA! : należy pamiętać, że folder jest tworzony w momencie tworzenia nowego katalogu własnego i późniejsza zmiana nazwy katalogu nie wpłynie na nazwę folderu.

 

Wiedząc, co powyżej, możemy przystąpić do przeniesienia katalogu na nowy komputer.

W tym celu sprawdzamy w spisie katalogów w grupie Katalogi własne jaka jest dokładna nazwa (Podstawa wyceny) naszego katalogu. Następnie wchodzimy np. programem Mój komputer do folderu [KAT] mieszczącego się we wskazanych wcześniej ścieżkach zależnych od systemu Windows i odszukujemy folder z potrzebnym nam katalogiem. Załóżmy, że przenosimy katalog KNR-W 2-02wł. Musimy wybrać folder kat_wl_KNRW202wł. Gdy objętość folderu jest duża możemy go skompresować za pomocą programu np. FilZip lub jakiegokolwiek innego. Poddanie folderu kompresji jest też wskazane wówczas, gdy chcemy przesłać go pocztą elektroniczną.

Gdy przeniesiemy taki folder na nowy komputer, musimy go skopiować do folderu ...\Norma\KAT (oczywiście jeżeli był skompresowany, należy go przedtem zdekompresować). Następnie w folderze KAT na końcu spisu odnajdujemy plik o nazwie d^d (bez rozszerzenia) i usuwamy go do kosza. Przy ponownym uruchomieniu programu Norma PRO lub STANDARD i po wejściu w bazę katalogów plik ten zostanie odtworzony a nasze katalogi własne pojawią się w spisie.

Muszę jeszcze wspomnieć o pewnym niebezpieczeństwie. Jeżeli katalog został utworzony jako kopia katalogu firmowego (dostarczanego razem z programem), to może się zdarzyć, że jest zaszyfrowany. Wówczas może być czytany jedynie przez tę samą lub nowszą wersję Normy.