Ta innowacyjna inicjatywa ma na celu ułatwienie wnioskodawcom wyboru odpowiednich urządzeń i materiałów, spełniających rygorystyczne wymagania techniczne programu.

W jaki sposób zarejestrować urządzenia?

Proces rejestracji urządzenia/materiału na liście jest otwarty dla producentów oraz innych upoważnionych podmiotów. W celu zapewnienia jakości i zgodności z wymaganiami programu "Czyste Powietrze", zgłoszenia przechodzą skrupulatny proces weryfikacji. Po przejściu przez procedury weryfikacyjne, zgłoszenia zostaną umieszczone na liście, która będzie sukcesywnie rozwijana o nowe, innowacyjne rozwiązania.  

Jednym z kluczowych aspektów tej inicjatywy jest otwartość na sukcesywną rozbudowę listy w miarę napływających zgłoszeń. To oznacza, że Lista ZUM będzie się dynamicznie rozwijać, wzbogacając się o coraz to nowsze i bardziej efektywne rozwiązania z zakresu zielonych technologii. W ten sposób inicjatywa ta nie tylko wspiera obecne projekty, ale także kreuje przestrzeń do rozwoju przyszłych innowacji.

Jak skorzytać z listy ZUM?

Aby skorzystać z listy, użytkownicy będą mieli dostęp do funkcji wyszukiwania produktów lub podawania identyfikatora.

Podsumowanie

Warto podkreślić, że finansowanie tej inicjatywy pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 5.1. „Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”. Ta inicjatywa ma kluczowe znaczenie dla promocji i wsparcia przedsięwzięć przyjaznych dla środowiska. Stanowi ona jednocześnie ważny krok w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, wpisując się w szerszy kontekst walki ze zmianami klimatycznymi.

Te działania mają na celu wspieranie rozwoju ekologicznych praktyk oraz tworzenie solidnej platformy dla inwestycji w zrównoważoną przyszłość. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w tym procesie, wspólnie kształtując drogę ku bardziej zrównoważonemu jutru.