Po dużych wzrostach w latach 2017-2018, ceny materiałów budowlanych zaczęły hamować już w 2019 roku, średni wzrost cen materiałów budowlanych wyniósł wtedy 3,6%. Rok 2020 wykazuje mniejszą dynamikę wzrostów – do września wyniosła 1,4%. Musiałoby dojść do załamania rynku, żeby ceny w końcówce roku wzrosły 10-krotnie, do poziomu 15% prognozowanego przez ekspertów. Ale skoro nawet koronawirus nie namieszał w cenach, to do końca roku powinniśmy obserwować podobną jak dotychczas dynamikę wzrostu i spadku cen. A to dla inwestorów akurat dobra prognoza, producenci też nie powinni się martwić, bo stabilizacji cen towarzyszy popyt będący podstawą regularnej produkcji.

Ceny materiałów budowlanych ‒ analiza wrzesień 2020

Analizę ruchu cenowego PSB prowadzą dla kilkunastu grup materiałów i produktów. Poniżej tendencje zmian cen materiałów budowlanych po dziewięciu miesiącach – od stycznia do września 2020 r., porównane do takiego samego okresu w roku 2019: