Drewno towarzyszy człowiekowi od zawsze, jako materiał budowlany - konstrukcyjny, pokryciowy, wykończeniowy itd., jako opał czy materiał do wyrobów codziennego użytku, biżuterii, zabawek itp. Spośród około 1500 gatunków drewna, opisanych w literaturze techniczno-naukowej, przedmiotem światowego handlu jest mniej więcej 500 z nich. Jako naturalny materiał występujący niemal na każdej szerokości i długości geograficznej posiada różne, charakterystyczne dla danego gatunku właściwości fizyczne. To one decydują o tym, czy dany gatunek drewna zastosujemy w dziedzinie, która nas interesuje, czyli w budownictwie. W dzisiejszym artykule przywołuję drewno, którego parametry sprawiają, że możemy je stosować na klejone posadzki drewniane. Prześledzimy i sprawdzimy, co i w jakim stopniu wpływa na koszt wykonania klejonej posadzki z drewna litego rodzimego i egzotycznego.
 

Każde drewno charakteryzuje się barwą, rysunkiem, połyskiem, gęstością pozorną, twardością, ścieralnością, higroskopijnością, przewodnością cieplną, wilgotnością, skurczem i pęcznieniem oraz zapachem. Nie zawsze drewno o odpowiadającej nam barwie i usłojeniu nadaje się na posadzkę. Tu potrzebujemy przede wszystkim drewna o dużej twardości, o niskim skurczu i pęcznieniu. O ile charakterystycznego usłojenia (lub jego braku) nie zmienimy, to drewno możemy poddać procesom zmieniającym jego kolor i niejako "zmienić" gatunek na taki, który występuje w naturalnej barwie.
 

Dla zorientowania się w twardości krajowego i egzotycznego drewna prezentuję poniższą tabelę.

 

Spośród rodzimego drewna na posadzki stosowane są przede wszystkim trzy gatunki: dąb, buk i jesion. Z egzotycznego: iroko, teak, doussie, merbau. Chcąc zdecydować się na litą deskę podłogową, poza jej cechami fizycznymi, istotną kwestią będzie cena oraz dostępność określonego gatunku na naszym rynku. Jak Państwo się zaraz przekonacie, cena za 1 m² deski waha się od 80 do 190 zł w przypadku drewna krajowego i od 100 do 350 zł za drewno egzotyczne.
Na cenę mają wpływ: klasa, grubość, szerokość i długość deski. O ile deski z krajowego drewna dla określonej klasy, grubości itd. możemy kupić "od ręki" lub z jedno-, dwutygodniowym czasem oczekiwania, to w przypadku drewna egzotycznego czas oczekiwania może wynieść kilka miesięcy. Należy o tym pamiętać przy harmonogramowaniu robót.
 

Pora na konkrety.
Na początek rodzime gatunki drewna.

 

Oprócz desek, do wykończenia posadzki przy ścianach będą nam potrzebne listwy i/lub cokoły. Do najczęściej stosowanych zaliczymy cokoły drewniane surowe (do lakierowania) - lite drewniane, lite drewniane fornirowane, MDF fornirowane.

 

Jak widzimy, rozrzut cenowy jest bardzo duży. Im deska grubsza, szersza i dłuższa oraz o wyższej jakości - tym droższa. Podobnie z drewnem egzotycznym; tu dodatkowo na cenę wpływa jego dostępność na rynku.
Do przymocowania będziemy potrzebować specjalistyczną chemię (grunt, kleje), a do wykończenia powierzchni: lakiery lub oleje i woski. Do ułożenia niezbędna będzie też doświadczona ekipa parkieciarzy. Wszystkie te elementy wpływają na ostateczny koszt 1 m² naszej posadzki.
 

Dla zobrazowania kosztu całościowego wykonania drewnianej posadzki klejonej z drewna litego przygotowałem kosztorys w kilku wariantach: z zastosowaniem drewna krajowego i egzotycznego, przy różnych stawkach i narzutach kosztorysowych, z zastosowaniem różnej chemii do drewna.
 

Założenia do kosztorysu:

1) Posadzka klejona do podłoża cementowego lub anhydrytowego, o odpowiedniej spójności i wilgotności.

2) Stawka roboczogodziny kosztorysowej i narzuty kosztorysowe:

a) R = 19,09 zł/r-g, Kp = 65%, Z = 11,0% – ORGBUD-SERWIS 4/2018
- roboty budowlane dla Wielkopolski,

b) R = 32,30 zł/r-g, Kp = 70%, Z = 12,5% – INTERCENBUD 4/2018
- roboty budowlane dla aglomeracji warszawskiej.

3) Ceny materiałów - chemia - cenniki producenckie 4/2018, wariant ekonomiczny, wariant lux (ceny materiałów wyższe o około 20% w stosunku do wariantu ekonomicznego).

4) Ceny materiałów - drewno:

a) deska lita surowa dębowa 20x150x300-2000 mm, klasa II – 160,00 zł/m²

b) deska lita surowa teak 15x90x300-1200 mm – 220,00 zł/m²

c) listwa przyścienna cokołowa dębowa 70x16 mm – 24,00 zł/m

d) listwa przyścienna cokołowa jesionowa 70x18 mm, bejcowana – 27,00 zł/m.

 


Kosztorys

 

W tabeli 1 (w kosztorysie) przedstawiłem ceny jednostkowe wykonania robót niezbędnych do przyklejenia desek drewnianych do podłoża wraz z umocowaniem listew, z wykończeniem powierzchni lakierem podkładowym i dwukrotnym lakierowaniem nawierzchniowym lub z impregnacją powierzchni olejowoskiem. Zastosowałem przy tym dwa warianty chemii do posadzek: wariant ekonomiczny oraz lux (materiały średnio droższe o około 20% od wersji ekonomicznej, ze względu na trwałość, szybkość schnięcia).
Wg kosztorysu otrzymujemy najtańszy wariant wykonania posadzki w wysokości ~297 zł/m², a najdroższy ~368 zł/m² - dla drewna krajowego (~24% różnicy).
W przypadku drewna egzotycznego najtaniej ułożymy posadzkę za ~364 zł/m², a najdrożej za ~435 zł/m² (~20% różnicy). Na różnicę w cenie wpłynęły: wysokość robocizny i narzutów kosztorysowych oraz rodzaj zastosowanej chemii.
 

W tabeli 2 (w kosztorysie) zestawiłem ceny jednostkowe za 1 m² dla chemii niezbędnej do przyklejenia desek do podłoża oraz pokrycia ich warstwą ochronną. W najtańszym wariancie ekonomicznym za chemię zapłacimy około 39 zł/m², a w najdroższym około 64 zł/m² (~64% różnicy).

Z kolei tabela 3 (w kosztorysie), to ceny jednostkowe za samą robociznę (z narzutami) na wykonanie 1 m² posadzki. W najtańszym wariancie jej koszt wynosi ~53 zł/m², a w najdroższym ~107 zł/m² (ponad 100% różnicy).
Przy identycznych stawkach robocizny i narzutach kosztorysowych dla dwóch wariantów chemii, cena za 1 m² posadzki różni się od 2% do 3,5% - wariant ekonomiczny i lux (ten sam typ materiału) oraz od 7% do 8%, dla najtańszej wersji ekonomicznej i najdroższej lux.
Warto zastosować lepszą chemię.
 

Z wyliczeń kosztorysowych wynika, że udział robocizny wraz narzutami kosztorysowymi i chemią w koszcie całkowitym wykonania posadzki drewnianej waha się od 27% do 39% dla drewna egzotycznego i od 34% do 47% dla drewna krajowego.
 

Na zakończenie wyliczone przeze mnie ceny jednostkowe skonfrontowałem z informacjami od firm zajmujących się układaniem posadzek.

 

 

Oprócz wyżej wymienionych kosztów, mogą dojść do tego jeszcze dodatkowe, takie jak:

a. szczotkowanie deski 15-25 zł/m² (mechaniczne usunięcie miękkich elementów warstwy wierzchniej drewna - postarzanie),

b. dokładne przycinanie desek i montaż dylatacji korkowej po prostej (przy terakocie, itp.) – 20-25 zł/m,

c. dokładne przycinanie desek i montaż dylatacji korkowej po łuku (przy terakocie, itp.) – 30-40 zł/m,

d. faza na długości + 10 zł/m², faza na długości i szerokości + 15 zł/m².

 

W większości przypadków koszt montażu cokołów i listew przypodłogowych wliczony jest w koszt układania posadzki, ale możemy spotkać się też z sytuacją, gdy fachowcy za tę usługę będą dodatkowo naliczali 6 do 8 zł/m.
 

Jak widzimy, ilość czynników wpływających na cenę jednostkową ułożenia na klej posadzki z drewna litego jest spora. Musimy sobie też zdawać sprawę, że mamy do czynienia z materiałem naturalnym, który może różnie reagować z chemią do niego stosowaną. Nie każdy wariant łączenia drewna z chemią jest możliwy. Dlatego też dopiero po określeniu gatunku drewna, które nas interesuje doświadczony fachowiec zaproponuje warianty możliwej do użycia chemii. Warto też zapytać przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze drewna, jak i w jakim stopniu reaguje ono na promienie słoneczne.
 

Po uwzględnieniu wszystkich tych czynników, drewniana posadzka klejona z drewna litego będzie długo nam służyła.