Drewno towarzyszy człowiekowi od zawsze, jako materiał budowlany - konstrukcyjny, pokryciowy, wykończeniowy itd., jako opał czy materiał do wyrobów codziennego użytku, biżuterii, zabawek itp. Spośród około 1500 gatunków drewna, opisanych w literaturze techniczno-naukowej, przedmiotem światowego handlu jest mniej więcej 500 z nich. Jako naturalny materiał występujący niemal na każdej szerokości i długości geograficznej posiada różne, charakterystyczne dla danego gatunku właściwości fizyczne. To one decydują o tym, czy dany gatunek drewna zastosujemy w dziedzinie, która nas interesuje, czyli w budownictwie. W dzisiejszym artykule przywołuję drewno, którego parametry sprawiają, że możemy je stosować na klejone posadzki drewniane. Prześledzimy i sprawdzimy, co i w jakim stopniu wpływa na koszt wykonania klejonej posadzki z drewna litego rodzimego i egzotycznego.

Każde drewno charakteryzuje się barwą, rysunkiem, połyskiem, gęstością pozorną, twardością, ścieralnością, higroskopijnością, przewodnością cieplną, wilgotnością, skurczem i pęcznieniem oraz zapachem. Nie zawsze drewno o odpowiadającej nam barwie i usłojeniu nadaje się na posadzkę. Tu potrzebujemy przede wszystkim drewna o dużej twardości, o niskim skurczu i pęcznieniu. O ile charakterystycznego usłojenia (lub