Egzamin na Certyfikowanego Użytkownika Programu Norma zapewnia wiarygodne potwierdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie kosztorysowania oraz obsługi programu Norma. Uzyskanie certyfikatu otwiera drogę do profesjonalnego rozwoju i zwiększa szanse na zdobycie atrakcyjnych ofert pracy w branży budowlanej.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące udziału w egzaminie lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami drogą mailową pod adresem akademia@ath.pl lub telefonicznie pod numerem 022/594-05-66, 594-05-80.

Nie zwlekaj! Dołącz do grona Certyfikowanych Użytkowników Programu Norma już dziś i udowodnij swoje umiejętności w obszarze kosztorysowania.

Zapisz się

Korzyści wynikające z udziału w egzaminie
  • Potwierdzenie i ocena posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu kosztorysowania: Egzamin umożliwia zweryfikowanie i potwierdzenie Twojej wiedzy z teorii kosztorysowania, co daje Ci pewność co do swojego poziomu kompetencji.
  • Potwierdzenie umiejętności obsługi programu Norma: Certyfikat Uzyskany po pomyślnym zdaniu egzaminu świadczy o Twojej biegłości w obsłudze tego zaawansowanego narzędzia kosztorysowego.
  • Zwiększone szanse na lepszą pozycję na rynku pracy: Posiadanie certyfikatu poświadczającego Twoją wiedzę z zakresu kosztorysowania z wykorzystaniem programu Norma daje Ci przewagę konkurencyjną.
Pytania i odpowiedzi

Zapraszamy wszystkie osoby, które są przekonane o posiadaniu wystarczającej wiedzy z teorii kosztorysowania oraz opanowaniu obsługi programu kosztorysowego Norma EXPERT, Norma PRO lub Norma STANDARD. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą z branży budowlanej, pracownikiem firmy kosztorysowej czy osobą zainteresowaną rozwinięciem swojej kariery w tym obszarze, egzamin jest otwarty dla Ciebie.

Tak, masz możliwość wyboru, czy chcesz przystąpić do jednego czy obu egzaminów. Choć zachęcamy do wzięcia udziału w obu egzaminach, ponieważ pozwala to na zwiększenie wiarygodności jako kosztorysanta. Przystąpienie do obu egzaminów pozwoli Ci potwierdzić zarówno wiedzę z teorii kosztorysowania, jak i umiejętność obsługi programu Norma.

Aby wziąć udział w egzaminie, należy spełnić następujące warunki:

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy: Osoba zainteresowana egzaminem powinna przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy do Akademii. Formularz ten zawiera podstawowe informacje dotyczące uczestnika egzaminu.
  2. Dokonać przedpłaty za udział w egzaminie: Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego, uczestnik egzaminu powinien dokonać przedpłaty, zgodnie z podanymi instrukcjami płatności. Opłata ta jest wymagana jako potwierdzenie rejestracji na egzamin.

Po spełnieniu tych warunków, uczestnik będzie uprawniony do przystąpienia do egzaminu. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie przedpłaty są niezbędne w celu zapewnienia organizacji i przygotowania egzaminu.

Proces egzaminacyjny jest przeprowadzany w następujący sposób:

  1. Otrzymanie loginu i hasła: Osoba zgłaszająca się na egzamin otrzymuje od administratora systemu unikalny login i hasło, które są ważne tylko w dniu przystąpienia do egzaminu.
  2. Logowanie do systemu: Po zalogowaniu się do systemu za pomocą otrzymanych danych logowania, uczestnik egzaminu będzie miał określony czas, zazwyczaj od 40 do 60 minut, na udzielenie odpowiedzi na pytania testowe. W zależności od rodzaju testu, pytania mogą dotyczyć teorii kosztorysowania lub obsługi programu Norma.
  3. Zakończenie egzaminu: Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, uczestnik egzaminu powinien kliknąć przycisk "koniec", aby zakończyć test.
  4. Powiadomienie o wyniku: Po zakończeniu egzaminu, uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku drogą mailową. Jeśli osoba uzyska minimum 75% poprawnych odpowiedzi, otrzyma potwierdzenie zdania egzaminu.
  5. Świadectwo ukończenia: Po pomyślnym zdaniu egzaminu, uczestnik otrzyma świadectwo potwierdzające fakt zdania egzaminu. Świadectwo to stanowi oficjalne potwierdzenie umiejętności i wiedzy z zakresu kosztorysowania oraz obsługi programu Norma.

Egzamin można zdać zarówno zdalnie, jak i w siedzibie naszej firmy w Warszawie. Oferujemy możliwość przystąpienia do egzaminu online, co oznacza, że wystarczy posiadać komputer z dostępem do Internetu. Osoba zainteresowana egzaminem może wygodnie zdawać go w dowolnym miejscu, które jej odpowiada. Jednak jeśli ktoś woli osobiście przystąpić do egzaminu, nasza siedziba w Warszawie przy ul. Leszczynowej 7 jest do dyspozycji. Ważne jest, aby uczestnik wybrał dogodną dla siebie opcję i zdecydował, czy preferuje zdalne zdawanie egzaminu czy osobiste spotkanie w naszej siedzibie.

certyfikat-cupn-wzor-2023