Czynności przygotowawcze w Normie

 

 1. Zmieniamy w Normie separator dziesiętny na przecinek:

a) z górnego menu wybieramy kolejno: Opcje -> Programu,

b) na zakładce Ogólne, w sekcji Separator dziesiętny, zaznaczamy opcję „przecinek”.

 1. Otwieramy kosztorys i wybieramy widok, z którego mają być przenoszone dane, np. Lista pozycji (klawisz F7). Oczywiście Państwo możecie wybrać dowolny inny.
 2. Wybieramy kolumny, które mają być wyświetlane w widoku (przenoszone są wszystkie widoczne na ekranie):

a) z górnego menu wybieramy kolejno: Opcje -> Wyświetlania,

b) zbędną kolumnę usuwamy, klikając na jej nazwie w panelu Kolumny, a następnie na przycisku Usuń,

c) nową dodajemy, klikając na jej nazwie w panelu „nie pokazywane”, a następnie na przycisku Dodaj,

d) na koniec zamykamy okno przyciskiem OK.

 1. Zaznaczamy pozycje do skopiowania:

a) z górnego menu wybieramy kolejno: Edycja -> Zaznacz pozycje -> Wszystkie,

b) kopiujemy wybrane pozycje do schowka wybierając Edycja -> Kopiuj lub używając skrótu klawiaturowego CTRL+C.

 

Wszystkie opisane powyżej czynności pokazuje prezentacja:

 

Wklejanie danych do programów kalkulacyjnych

 

Jeśli skopiowaliśmy dane do schowka możemy przełączyć się do MS Excel lub programu Calc w pakiecie OpenOffice ewentualnie LibreOffice (w obu przypadkach program nazywa się tak samo).

 

MS Excel:

 1. Ustawiamy kursor w wybranej komórce arkusza, np. A1.
 2. Z górnego menu wybieramy kolejno: Edycja -> Wklej lub korzystamy ze skrótu klawiaturowego CTRL+V.

 

LibreOffice:

 1. Podobnie jak w MS Excel ustawiamy się w wybranym miejscu arkusza, np. w komórce A1.
 2. Z menu górnego wybieramy: Edytuj -> Wklej lub używamy kombinacji klawiszy CTRL+V.
 3. Pojawi się okienko Import tekstu, w którym wystarczy kliknąć na przycisku OK.

 

OpenOffice:

W OpenOffice jest tylko troszeczkę trudniej, ale po kolei:

 1. Tradycyjnie wybieramy w arkuszu miejsce wstawienia danych, np. komórka A1.
 2. Z górnego menu wybieramy kolejno: Edytuj -> Wklej lub korzystamy z klawiatury – CTRL+V.
 3. Kiedy pojawi się okienko Import tekstu, zmieniamy ustawienia w następujący sposób:

a) w sekcji Opcje separatora (pod opcją Rozdzielony) zaznaczamy kwadracik Tabulator,

b) w tej samej sekcji, na liście Separator tekstu ustawiamy znak (cudzysłów),

c) teraz możemy już kliknąć na przycisku OK.

 

Przenoszenie danych przy wykorzystaniu formatu HTML

 

Istnieje jeszcze jeden sposób, dzięki któremu możemy przenieść dane do innych programów (już nie tylko do arkusza kalkulacyjnego) – zapis dowolnego wydruku w pliku HTML. Plik w takim formacie będzie można otworzyć również w rozmaitych edytorach tekstu, np. MS Word czy Write z pakietu OpenOffice lub LibreOffice.

 

Wydruk do pliku HTML

 1. Otwieramy kosztorys w Normie.
 2. Z górnego menu wybieramy kolejno: Plik -> Drukuj.
 3. W oknie Drukuj sprawdzamy zawartość panelu Lista wybranych wydruków -
  na liście powinien być tylko jeden wydruk, ten który chcemy wyeksportować (zmiany możemy dokonać po kliknięciu na przycisku Wybór).
 4. Nadal w oknie Drukuj, przenosimy się nieco wyżej, do sekcji Opcje, w której:

a) zaznaczamy opcję Drukuj do pliku,

b) z listy Format pliku wybieramy pozycję Plik HTML.

 1. Teraz klikamy na przycisku OK.
 2. Pojawi się okienko Zapisywanie jako, w którym wpisujemy nazwę naszego pliku (możemy ewentualnie zmienić folder zapisu korzystając z listy Zapisz w).

 

Tak utworzony dokument otworzy się w domyślnej przeglądarce internetowej, np. w Internet Explorer, Firefox, czy Google Chrome ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go otworzyć w MS Excel i pozostałych programach kalkulacyjnych przedstawionych w tym artykule.