We wrześniu 2023 roku uruchomiliśmy stronę z pierwszymi ogłoszeniami wykonań zastępczych. To nasza odpowiedź na uwagi zgłaszane przez terenowe jednostki nadzoru budowlanego w zakresie sprawnego przeprowadzenia postępowań w poszukiwaniu wykonawców. Dzisiaj w serwisie opublikowane są 22 ogłoszenia, przy czym liczba ta zmienia się wraz z bieżącym zapotrzebowaniem.” - mówi Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Serwis dostępny jest z portalu e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Co daje serwis

Serwis eWykonaniaZastępcze pozwala na:

  • przyśpieszenie i skrócenie procedury poszukiwania wykonawcy do realizacji wykonań zastępczych
  • poszerzenie zasięgu ogłoszeń, które dotychczas trafiały lokalnie do wąskiego grona odbiorców
  • zachęcenie wykonawców działających w obrębie całego kraju do realizacji wykonań zastępczych na danym terenie
  • zwiększenie konkurencyjności cenowej ofert

Jak skorzystać

Osoby indywidualne, firmy, wykonawcy robót budowlanych rejestrują się w serwisie z wykorzystaniem usługi login.gov.pl.

Aby założyć konto wystarczy:

  • wejść na stronę e-budownictwo.gunb.gov.pl
  • wybrać eWykonaniaZastępcze
  • kliknąć "zaloguj się"
  • wybrać opcję "zaloguj przez login.gov.pl"

Po zalogowaniu uzupełnijcie informacje o firmie, aby w pełni korzystać.

Źródło informacji: GUNB