Strategia działania jest nieodzowną częścią każdego przedsięwzięcia, wszak cel bez planu jest tylko życzeniem, jak pisał Antoine de Saint-Exupéry.
Dla robót budowlanych harmonogram stanowi narzędzie do zarządzania całym procesem inwestycyjnym. Dokument ten w najbardziej uproszczonej wersji zawiera dane dotyczące kolejności technologicznej poszczególnych robót oraz czasu ich trwania. Z planu przebiegu prac w czasie możemy również wydobyć informacje o zapotrzebowaniu na moce przerobowe, materiały oraz sprzęt, a po dokonaniu odpowiedniej analizy, informacje o środkach potrzebnych na realizację zadania.

Rodzaje harmonogramów

Ilość danych, które powinien zawierać niezawodny harmonogram oraz mnogość zależności najczęściej wymuszają rozdzielenie dokumentu na kilka powiązanych ze sobą tabel. Wśród nich możemy wyróżnić różne grupy harmonogramów:

  • rzeczowe, które przedstawiają kolejność technologiczną poszczególnych robót,
  • zapotrzebowania, w tym: zatrudnienia, dostaw materiałów produkcyjnych, pracy maszyn,
  • finansowe wynikające bezpośrednio z powyższych; pozwalają na zapewnienie środków pieniężnych niezbędnych do realizacji zadania.

Podstawy do opracowania rzetelnego harmonogramu

Podstawą do opracowania niezawodnego planu robót jest bez wątpienia zebranie maksymalnej ilości informacji. Zakres danych, jakie powinien