W 2012 roku wprowadzono do programu Norma PRO mechanizm umożliwiający przypisywanie kategorii do pozycji kosztorysowych. Dzięki niemu można łatwo odróżnić pozycje już zweryfikowane od tych, które wymagają jeszcze korekty lub sprawdzenia. Można również definiować własne kategorie i używać ich później, np. do powiązania pozycji z podwykonawcami. Zainteresowanych tym tematem odsyłamy do artykułu „Kategoryzowanie pozycji” dostępnego na płycie BzG 3/2012 oraz na naszej stronie internetowej - www.bzg.pl.

 

W Normie PRO 4.47 powyższy mechanizm rozbudowano o możliwość przypisywania kategorii do wierszy obmiarowych. Nasi użytkownicy uznali, że taka funkcja będzie przydatna przy weryfikacji przedmiarów zawierających wielowierszowe wyliczenia, z którymi można się spotkać np. przy wyliczaniu powierzchni tynków.

 

Przejdźmy do konkretów - w słowniku kategorii pozycji wywołanym z menu „Opcje” domyślne występują 3 kategorie, każda jest prezentowana innym kolorem:

 

 

Dodatkowo dostępnych jest 21 innych, które można konfigurować i wykorzystywać zarówno w pozycjach jak i w wierszach obmiarowych. Opis definiowania kategorii znajdą Państwo we wspomnianym wyżej artykule „Kategoryzowanie pozycji”.

 

Przypisywanie kategorii do wierszy obmiarowych możliwe jest tylko na widoku Przedmiar/Obmiar i odbywa się tak samo jak w przypadku pozycji. Na pasku narzędziowym programu dostępna jest ikona „Kategoryzowanie pozycji, której można użyć po wybraniu jednego lub kilku wierszy obmiarowych.
Na poniższym rysunku została przypisana kategoria czerwona „Do uzupełnienia” w wierszach P1, P3 i P4.

 

 

Nazwa (w kolorze wybranej kategorii) pojawi się w kolumnie „Podstawa” oraz ulegnie zmianie tło kolumny Lp. w wybranych wierszach obmiarowych.
Można oczywiście przypisywać kategorie do całych pozycji, ale zmiany będą widoczne wyłącznie w kolumnie „Podstawa”.

 

 

Dzięki temu łatwo odróżnić kategorie przypisane do całych pozycji od tych wprowadzonych do wierszy obmiarowych.

W ten sam sposób można wyłączać przypisane wcześniej kategorie. Wystarczy aktywować właściwy element kosztorysu (pozycję lub wiersz obmiarowy) i „odhaczyć” znacznik widoczny na ikonie kategorii.


Do jednego wiersza obmiarowego można przypisać tylko jedną kategorię, a do pozycji kilka.

 

 

W przedmiarze programu Norma dostępne są różnego typu wiersze obmiarowe, np. wyrażenia, komentarze, sumy częściowe lub obliczenia pomocnicze. Do każdego z tych wierszy istnieje możliwość przyporządkowania dowolnej kategorii.

 

 

Przycisk „Kategoria szybkiego przypisywana” umożliwia wybór jednej z nich do prostego wstawiania. Najlepiej oczywiście przypisać do tego polecenia najczęściej wykorzystywaną kategorię, np. tak jak na poniższym rysunku „Zweryfikowane”.

 

 

Dzięki temu po kliknięciu w przycisk „Kategoryzowanie pozycji” będzie można przypisać kategorie bez konieczności rozwijania listy.

 

 

Wiersze obmiarowe z przypisanymi kategoriami można wyświetlić na ekranie po skorzystaniu z filtra „Pozycje kategorii”, który umożliwia selekcję jednej lub wszystkich kategorii użytych w kosztorysie.
W poniższym przykładzie została wyfiltrowana kategoria o nazwie „Do uzupełnienia”. Na ekranie zostały tylko pozycje zawierające wiersze obmiarowe z wybraną kategorią.

 

 

Wyfiltrowane wiersze obmiarowe z pozycjami można wydrukować za pomocą polecenia „Drukuj widok” z menu „Plik”.

 

 

Przy wydruku widoku bez włączonego filtra kategorii lub w przypadku pełnych wydruków dane te nie będą prezentowane.


Zapraszamy do zgłaszania uwag na temat nowego mechanizmu: telefonicznie - (22) 811-76-86 lub mail'owo - serwis@ath.pl.