Korzyści z wprowadzenia klas charakterystyki energetycznej

Wprowadzenie klas charakterystyki energetycznej będzie uzupełniającą, bardzo czytelną informacją dla właścicieli, kupujących i najemców w zakresie standardów energetycznych budynków lub lokali. Dzięki temu rozwiązaniu, będą mogli szybko ustalić, czy jest jeszcze przestrzeń na ewentualną poprawę standardu energetycznego budynku lub lokalu. Klasy charakterystyki energetycznej budynków to rozwiązanie tożsame z tym, które wszyscy znamy z oznaczeń na sprzętach elektrycznych
– informuje wiceminister rozwoju i technologii Ignacy Niemczycki.

Brak dodatkowych obowiązków dla qłaścicieli

Wprowadzenie klas charakterystyki energetycznej budynków nie będzie się wiązało z żadnymi nowymi obowiązkami dla właścicieli, kupujących i najemców nieruchomości.

Implementacja dyrektywy UE

Projektowane rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdroży dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zmiana metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej, a także nowe wzory świadectw charakterystyki energetycznej, zapewnią podniesienie jakości sporządzanych świadectw oraz zwiększą ich czytelność i przejrzystość.

Terminy przyjęcia i wejścia w życie nowych przepisów

Planowany termin przyjęcia projektu to IV kwartał 2024 r. Planowane wejście w życie przepisów to 1 stycznia 2026 r.

Programy wsparcia dla budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej

Wprowadzenie klas charakterystyki energetycznej w skali od A+ do G pozwoli w przyszłości na objęcie programami wsparcia w szczególności budynków, w których znajdują się gospodarstwa domowe będące w trudnej sytuacji, a także budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej oraz budynków położonych na obszarach wiejskich.

Jak przystąpić do konsultacji

Konsultacje Konsultacje publiczne potrwają do 16 sierpnia br. Opinie i uwagi można zgłaszać za pomocą wypełnionego formularza tabeli uwag oraz pocztą elektroniczną na adresy: justyna.kozun@mrit.gov.pl, tomasz.galazka@mrit.gov.pl, barbara.wasowska@mrit.gov.pl.

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Źródło informacji: Ministerstwo Rozwoju i Technologii