Wymagania akustyczne, jakie powinny spełniać budynki są określane przez poszczególne państwa i dość zróżnicowane, w zależności od możliwości ekonomicznych danego kraju (tj. zarówno sposób obliczania, jak i wymagane wartości ustalane są inaczej). Dotychczas nie określono również, jaka powinna być izolacyjność, aby spełniła ona oczekiwania wszystkich użytkowników – z uwagi na bardzo subiektywne odczucia poszczególnych osób. W artykule skupiono się na wytycznych krajowych w zakresie zapewnienia